Skinktricket också på kommunala avfallsverk: Häll inte skinkfettet i avloppet!

Kampanjen Skinktricket–Kinkkutemppu går ut på att samla in och återvinna stekfettet från julskinkan i 100 000 privata hushåll. I år är det lätt att delta för det finns ungefär 150 uppsamlingsplatser runt om i landet. Kommunala avfallsbolag ställer upp med 27 av dem.

Finländarna äter varje jul omkring 7 miljoner kilo skinka och den mängd stekfett som då uppkommer är enorm. För att man ska undgå stopp i avloppet får skinkfettet under inga omständigheter hällas dit. Fettet ska hellre levereras för återvinning på rätt sätt.

Av det fett som samlats in genom Skinktricket framställs förnybar diesel. Avkastningen går till välgörenhet.

Målet i år är att 100 000 finländska privata hushåll ska delta. Om målet uppfylls, stiger den donerade summan till 20 000 euro. Pengarna går till Hope rf som stöder mindre bemedlade familjer ekonomiskt och med t.ex. begagnade kläder och fritidsutrustning.

I fjol fanns det 44 uppsamlingsplatser men i år är de omkring 150. Kampanjen pågår 20.12.2017–4.1.2018.

Det finländska kunnandet om cirkulär ekonomi ligger i världstopp, och ingen annanstans än hos oss skulle Skinktricket gå att genomföra i samma omfattning. Skinktricket är ett samarbete mellan 14 aktörer och Kommunförbundet är en av dem.

Datum, uppsamlingsplatser och mera information finns på adressen www.kinkkutemppu.fi.

Etiketter