Tiotusentals unga har fått oförglömliga konstupplevelser i projektet Konsttestarna

Den första terminen av det omfattande projektet Konsttestarna närmar sig sitt slut och eleverna i årskurs 8 har nu haft möjlighet att delta i omkring 80 000 konstbesök.

Fastän det första läsåret ännu pågår förbereder man inom projektet redan det andra läsåret . Ett resultat av det intensiva utvecklingsarbetet är att man inför Konsttestarnas följande period bättre än tidigare kan beakta skolornas önskemål redan i anmälningsskedet. Skolornas anmälan för läsåret 2018-2019 tas emot 15.1 – 4.2.2018.

Nyheter om Konsttestarna finns också på sociala medier: www.facebook.com/taidetestaajat (Facebook) och www.instagram.com/taidetestaajat (Instagram) samt bit.ly/youtaide (Youtube).

Mer information: www.konsttestarna.fi eller Anu-Maarit Moilanen, ansvarig koordinator, anu-maarit.moilanen@taidetestaajat.fi.

Etiketter