Utredning om förfarandet med utvecklingsområden klar

Utredningens syfte har varit att bedöma hur väl förfarandet med utvecklingsområden enligt 15 kapitlet i markanvändnings- och bygglagen fungerar i sin nuvarande form samt att bedöma möjligheterna, utmaningarna och utvecklingsbehoven i anslutning till förfarandet.

Bakom ligger ett uppdagat behov av att se över markanvändningen i planlagda och bebyggda områden när samhällsstrukturen blir tätare i takt med kompletteringsbyggandet. 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.