Innovationsbarometern 2018

95 % av kommunerna har infort innovationer under de senaste två åren

Undersökningen Innovationsbarometern 2018 tar fram ny information om hur vanliga innovationer och försök är i kommunsektorn och sporrar den offentliga sektorn till att modernisera sina tjänster med hjälp av innovationer.

Exempel på kommande resultat:

ottanut käyttöön innovaatioita

 

uudistanut prosessejaan

Finlands vision är att år 2025 vara världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö. 

Kommunförbundet genomförde i oktober 2018 en enkät, Innovationsbarometern, om innovationer och försök i kommunsektorn. Enkäten genomfördes för första gången i Finland och i alla kommuner.  

En analys av undersökningen Innovationsbarometern 2018 pågår som bäst och syftet är att ta fram ny information om hur vanliga innovationer är i kommunsektorn och att sporra den offentliga sektorn till att modernisera sina tjänster med hjälp av innovationer.

Enkäten riktades till de personer i kommunerna och samkommunerna som inom sin organisation ansvarar för innovationer och försök. Enkäten bestod av sammanlagt 36 frågor. De svar som erhölls omfattade 36 procent av kommunerna i Finland. 

De slutliga resultaten publiceras nationellt och på Kommunförbundets webbplats våren 2019.

Enkäten genomfördes i samarbete med systerorganisationerna i de övriga nordiska länderna och resultaten jämförs framöver också med deras resultat.

Sverige: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovation/innovation/innovationsbarometern.14635.html

Norge: http://www.ks.no/innovasjonsbarometer

Danmark ps://innovationsbarometer.coi.dk/

Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovationssakkunnig
Strategienheten, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Ansvarsområden
  • prognostisering och framtidsarbete
  • Kommunförbundets strategiarbete och innovationsverksamhet