Avgiftsfri småbarnspedagogik leder kanske inte till större deltagande

Det är inte sagt att avgiftsfrihet leder till att fler barn deltar i småbarnspedagogiken. Ordnandet av servicen kan också bli ett problem på grund av kostnaderna. Detta framgår ur kartläggningen som Kommunförbundet låtit göra och som besvarades av alla 19 kommuner som deltar i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik.

Regeringen inledde i augusti ett kommunförsök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Syftet med försöket är att utreda hur avgiftsfriheten påverkar 5-åringarnas deltagande i småbarnspedagogiken och föräldrarnas sysselsättning.

Kommunförbundet utredde huruvida avgiftsfriheten ökat deltagandet i småbarnspedagogiken, om kommunen tänker fortsätta med avgiftsfriheten efter försöket och hur de barn som går i privat småbarnspedagogik beaktats. I kartläggningen utreddes också kommunernas syn på om avgiftsfriheten märkbart ökat deltagandet i småbarnspedagogiken.

Försöket gäller inte privata tjänster

I försökskommunerna hade 5-åringarnas deltagande i småbarnspedagogiken ökat med i genomsnitt 1,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under perioden i fråga minskade antalet 5-åringar som deltog i småbarnspedagogiken i sju kommuner.  Av försökskommunernas 5-åringar deltog 94,5 procent i den avgiftsfria småbarnspedagogiken. I tre kommuner deltog alla 5-åringar i småbarnspedagogiken.

Avgiftsfriheten gjordes möjlig också i den privata småbarnspedagogiken i alla försökskommuner utom tre. Statens understöd gällde inte de privata tjänsterna så kommunerna finansierade kompensationen själv.

Avgiftsfriheten ökade inte deltagandet

Närmare 70 procent av försökskommunerna sade att antalet barn som deltog i småbarnspedagogik inte ökade bland 5-åringarna. Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen säger att kartläggningen tyder på att avgiftsfriheten åtminstone för närvarande inte märkbart ökat deltagandet.

- I försökskommunerna anses ökandet av deltagandet i småbarnspedagogiken genom avgiftsfrihet vara utmanade i allmänhet och de flesta av dem anser inte avgiftsfriheten vara den avgörande faktorn. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades år 2018 vilket innebär att småbarnspedagogiken redan nu är avgiftsfri för många familjer. 

Enligt Lahtinen borde man fundera på andra metoder för att öka deltagandet.

- Om vi önskar ett större deltagande borde man se över också hemvårdsstödet och familjeledigheterna.

I fem kommuner har man beslutat att den avgiftsfria 20 veckotimmars småbarnspedagogiken för 5-åringar fortsätter också efter försöket. En kommun fortsätter inte och i 13 kommuner har inget beslut ännu fattats.

Regeringens kommunförsök löper ut i juli 2019. Regeringen har redan fattat beslut om ett nytt motsvarande försök trots att det nuvarande nyss inletts.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information