Beredningen av uthyrningen av social- och hälsovårdens verksamhetslokaler fortsätter

Den förordning som reglerar hyresförhållandet mellan kommunerna och landskapen har varit ute på remiss i två omgångar. Det skedde första gången våren 2017 och andra gången våren 2018, då begäran om utlåtande fick 41 svar. Vid Finansministeriet utarbetas ett sammandrag av utlåtandena och beredningen fortsätter under hösten. Det finns ingen exakt information om när den uppdaterade förordningen ska publiceras.

Landskapens lokalcentral Ab sammanställde i fjol och tidigare i år uppgifter om kommunernas och samkommunernas lokaler inom social- och hälsovården och övriga lokaler som ska hyras ut till landskapen. Landskapens lokalcentral beräknade och publicerade preliminära uppgifter om landskapens lokalhyror utgående från uppgifter som kommunerna och samkommunerna angett i våras. Publiceringen av de kommunvisa kalkylerna väntar ännu på att statsrådets förordning om fastställande av hyra mellan kommuner och landskap ska bli klar.

Tidsplanen för landskaps- och vårdreformen ändrades i somras. Det innebär bland annat att det nu finns mer tid för beredningen. Tiden kan utnyttjas till att uppdatera, komplettera och korrigera uppgifterna om de lokaler som ska hyras ut till landskapet.

I början av oktober öppnar Landskapens lokalcentral Ab ett system för lokaluppgifter, Optimaze. I systemet kan kommunerna fritt komplettera uppgifterna om de lokaler som ska hyras ut till landskapet. I oktober kommer Landskapens lokalcentral att publicera anvisningar om uppdatering av lokaluppgifter.
Det är i kommunens intresse att uppgifterna om de lokaler som ska hyras ut är korrekta. Enligt förordningsutkastet om fastställande av hyra beräknas kapitalhyran utifrån det tekniska värdet på byggnaden. Det tekniska värdet kan vara ett värde som kommunen angett eller också beräknas värdet kalkylmässigt med beaktande av bland annat genomförda investeringar i objektet. Det vore i kommunens intresse att ange ett korrekt tekniskt värde på objekten direkt i systemet eller också anger kommunen på ett så omfattande sätt som möjligt de investeringar som påverkar objektets tekniska värde för att ett kalkylmässigt tekniskt värde ska kunna bestämmas.

Enligt Landskapens lokalcentral Ab:s preliminära planer kommer kommunerna i mars 2019 att få uppgifter om hyror som beräknats på basis av kompletterade statistiska uppgifter och statsrådets förordning. De slutliga hyresuppgifterna publiceras enligt planerna våren 2019.
 Läs också lokalcentralens nyhet på finska: Kuntien tilatietoja täydennetään lokakuussa

Etiketter
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • utveckling av de kommunala lokaltillgångarna och ägarstyrningen
  • styrning av förvaltningen av lokaler och fastigheter
  • intressebevakning i anslutning till kommunernas lokaler och byggherreverksamhet