Begäran om utlåtande

Ge utlåtande om ny lag för tillgängliga digitala tjänster

Kuvassa kädet joka yrittää ydistää kahdet palat

EU:s tillgänglighetsdirektiv berör webbtjänster och mobilappar i hela offentliga sektorn. Ett utkast till en ny lag om erbjudande av digitala tjänster har tagits fram på basen av direktivet. Nu ges möjlighet att ge utlåtanden om förslaget via tjänsten lausuntopalvelu.fi. Avsikten är att direktivet genomförs genom den nya lagstiftningen. Utkastet har tagits fram i en arbetsgrupp under ledning av finansministeriet. Utlåtanden om förslaget skall ges senast 1.3.2018.

För att beakta olika synvinklar är det viktigt att kommunfältet i allmänhet bekantar sig med förslaget och vid behov ger egna utlåtanden. Lagen berör inte endast kommunerna och samkommunerna utan även kommunernas bolag och bolag i energisektorn. Kommunerna kan också skicka in sina egna kommentarer till Kommunförbundet, så att vi kan beakta dem i uppgörandet av Kommunförbundets utlåtande, antingen som en del av utlåtandet eller i ett separat sammandrag.

Målet med den föreslagna lagen är att främja erbjudandet av kvalitativa och säkra digitala tjänster i den offentliga sektorn och genom tillgänglighetskrav förbättra möjligheterna för specialgrupper i samhället att använda den offentliga sektorns digitala tjänster på deras egna villkor.

I lagen stadgas om hur tillgänglighet i digitala tjänster skall främjas. Dessutom stadgas om skyldigheter för myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter att erbjuda digitala tjänster och om krav som ställs på arrangerandet av dessa.

Kommunförbundets kontaktperson rörande tillgänglighetsdirektivet är sakkunnig Mattias Lindroth som är medlem i arbetsgruppen. Utvecklingschef Outi Lehmijoki svarar för beredandet av Kommunförbundets utlåtande.

Tilläggsuppgifter om implementerande av tillgänglighetsdirektivet eller om arbetsgruppens arbete fås direkt från finansministeriet, ordföranden för arbetsgruppen sakkunnig Markus Rahkola, markus.rahkola(at)vm.fi, från sakkunnig Tomi Voutilainen, tomi.voutilainen(at)vm.fi samt av projektkoordinator Sanna Juutinen, sanna.juutinen(at)vm.fi.

Etiketter
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster