Undervisnings- och kulturministeriets projekt

Högstadieelever ska få Hobbypasset på sina telefoner

kuvataide

Undervisnings- och kulturministeriet har kört igång ett projekt där man planerar ett nytt, riksomfattande Hobbypass för alla högstadieelever. Målet är att unga fr.o.m. nästa år ska kunna ladda ner Hobbypass-appen på sina smarttelefoner.

- Det är frågan om ett nytt sätt att stöda och främja högstadieelevers hobbyverksamhet. Med hobbypasset kan unga gratis, eller till ett överkomligt pris, få tillgång till simhall, gym, fotograferingshobbyer eller andra motions-, kultur- eller ungdomstjänster. Hobbypasset möjliggör också att man kan prova på olika motionsgrenar och kulturhobbyer samt besök till t.ex. museer, biografer eller varför inte ishockeymatcher, berättar Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

- Syftet med Hobbypasset är att främja lika möjligheter för alla. Utgångspunkten ska vara den ungas intressen och tidsanvändning, familjens ekonomiska situation får inte sätta käppar i hjulet för hobbyverksamheten, sammanfattar ministern.

Kommuner, företag, stiftelser, socialväsendet och samfund kan ladda ner ett antal gånger då man får delta gratis i olika hobbyer samt inträdesbiljetter. Bakom det riksomfattande projektet finns de goda erfarenheterna med ungdomspassen i Björneborg. Att främja hobbyer är ett bra sätt att förebygga ungas utslagning, att knyta vänskapsband och att stärka ungas självkänsla. Hobbypasset är en del av regeringens åtgärder för att främja barns och ungas välfärd samt ministeriernas NEET-samarbete.

Läs mer i undervisnigs- och kulturiministeriets meddelande:
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ylakoululaisten-puhelimiin…

 

Etiketter