Inspektioner av beställaransvaret i kommunerna 2018

Södra Finlands regionförvaltningsverk som svarar för tillsynen över beställaransvarslagen kommer att utföra inspektioner i kommuner och samkommuner år 2018. Beställaransvaret i kommunerna är ett projekt som inleds i mars och avsikten är att inspektera ungefär hälften av Finlands kommuner före utgången av året. Kommunerna som kommer att inspekteras väljs ut slumpmässigt. Inspektionen gäller avtal inom kommunens alla verksamhetsområden, som till exempel städning, fastighetsservice, byggande och social- och hälsovård. På Twitter kan man se hur projektet framskrider: https://twitter.com/tilaajavastuu. Där kan man också få annan nyttig information om beställaransvaret.

I praktiken ingår alla kommuner avtal om underleverans eller hyrd arbetskraft, till exempel för sanering av idrottsanläggningar, underhåll eller för att hyra vårdpersonal i Finland och utomlands. Vid beställning genom underentreprenad ska beställaren innan avtalet ingås säkerställa att avtalsparten fullgör sina arbetsgivarskyldigheter, så som skatter, arbetstagarnas pensions- och olycksfallsförsäkringar, företagshälsovård osv. Kommunernas sätt att sköta beställningar har betydelse då de som storkunder anger riktningen för företag i olika branscher.

De kommuner som ska granskas underrättas på förhand om inspektionen. I meddelandet uppmanas kommunerna att skicka en lista över avtalsparterna i förväg till inspektören.

Inspektionen inleds med ett kort informationsinslag om beställarens utredningsskyldighet och beställaransvarslagen. Det är önskvärt att alla som gör och beslutar om upphandlingar i olika enheter inom kommunerna och samkommunerna deltar i informationsinslaget.

Läs mera om beställaransvaret:

Etiketter
Paavo Taipale

Förnamn
Paavo
Efternamn
Taipale
chef för samhällstekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2559
Mobiltelefon
+358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka