Kommunernas avslutade energieffektivitetsavtal och anslutning till det nya

Kommunernas energieffektivitetsavtal och energiprogram 2008–2016, som nu har avslutats, omfattade sammanlagt 117 kommuner och 15 samkommuner.

Under denna period investerade de 159 miljoner euro i förbättrad energieffektivitet och vidtog 4 188 energisparande åtgärder.

De medverkande kommunerna och samkommunerna minskade sin energianvändning med 450 miljoner kilowattimmar om året. Med den energimängden kunde man värma upp 15 000 egnahemshus om året.

Den årliga besparingen i pengar är 34 miljoner euro. Koldioxidutsläppen har dessutom minskat med omkring 140 000 ton om året.

Läs mera (på finska)

Inte för sent att ansluta sig till det nya energieffektivitetsavtalet

Kommunernas nya energieffektivitetsavtal för perioden 2017–2025 omfattar redan 64 kommuner och 4 samkommuner (läget 18.1.2018). Det betyder att avtalet täcker omkring 60 procent av befolkningen.

Det är viktigt att fler kommuner ansluter sig under året. På det sättet uppstår ett systematiskt arbete inom kommunernas hantering av energianvändningen, driftkostnadsbesparingarna och minskningen av växthusgasutsläppen.

Genom avtalsförfarandet kan man undgå eventuella nya lagstadgade skyldigheter. Avtalet möjliggör dessutom statligt stöd också för vanliga energiinvesteringar och energisyner.

Vår avsikt är att under 2018 tillsammans med Motiva ordna några regionala evenemang för kommunerna där avtal och aktuella klimat- och energifrågor kommer att behandlas.

Läs mera:

 

Etiketter