Konferens för kommunernas social- och hälsovårdsdirektörer på Kommunernas hus

Konferensen för social- och hälsovårdsledningen 6–7.2.2018 samlade cirka 300 direktörer inom den kommunala social- och hälsovården från olika delar av Finland. Under konferensen presenterades en aktuell översikt om vårdreformen och om beredningen av landskapen.

Företrädare för ministerierna och kommunerna hade möjlighet att nätverka och utbyta synpunkter med varandra. För arrangemangen svarade Kommunförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd THL och stiftelsen Huoltaja-säätiö.

Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio betonade i sitt öppningsanförande kontaktytornas betydelse i främjandet av välfärd, hälsa och trygghet och i kund- och servicehandledningen. ”De offentliga tjänsternas betydelse kommer att ändras i modellen med flera producenter, så det finns skäl att bereda sig inför förändringarna och konkurrenssituationen,” säger Tainio.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko betonade i sitt anförande social- och hälsovårdstjänsternas integration, socialtjänsternas ställning och vikten av ledarskap.

Johanna Viita, utvecklingschef vid Kommunförbundet ansåg att det bekymmersamma i beredningen av landskapsreformen är bland annat överföringen av avtal samt landskapens och serviceproduktionens strukturer.

Ville-Veikko Ahonen, koordinator för det nationella genomförandet vid Finansministeriet, berättade om beredningsläget i fråga om Landskapens lokalcentral Ab, Vimana Oy och SoteDigi Oy.

Varumärkets betydelse för serviceproducenterna presenterades av Lotta Westerlund, kundrelationsdirektör på Superson och Pauliina Lajunen, marknadsförings- och informationsdirektör på Med Group Ab.

Anu Niemi, utvecklingsdirektör för Siun sote, och Elina Pajula, verksamhetsdirektör från föreningen Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, presenterade utvecklandet av strukturer för samarbetet mellan organisationerna i kommunen och landskapet.

Niina Haake, projektchef från Hämeen liitto, och Frank Ryhänen, projektchef från Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård, berättade om pilotförsök med servicesedlar i Tavastehus och Mellersta Nyland. Den främsta anledningen till byte av hälsovårdscentral är tillgången till läkartider.

Överläkare Pia Luukkonen och hälsovårdare Laura Aarikka berättade om utvecklandet av en kundcentrerad servicemodell vid Vallgårds hälsovårdsstation i Helsingfors. Man svarar genast på kundens behov av service och köerna har blivit kortare. Personalen upplever dessutom att arbetet blivit mer meningsfullt.

Professor Aila-Leena Matthies belyste mångsidigt delaktighetens olika element.

I info-inslagen presenterades virtuell vård, barnskyddet, framstegen i spetsprojekten och erfarenheter av samjour. Det är viktigt att knyta de pågående projekten till beredningen av landskaps- och vårdreformen.

Mer på webben

Presentationer från konfer ensen för social- och hälsovårdsledningen (på finska)

Etiketter
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
  • mun- och tandvård
  • primärvård
  • missbrukar- och mentalvård
  • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Twitterkonto