Kopieringen av material och användningen av TV-program inom småbarnsfostran utredas

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto rf utreder i samarbete kopiering och visning av tryckta publikationer, internetmaterial samt TV-program inom småbarnsfostran under våren och hösten 2018. Utredningen omfattar alla kommunala daghem i Finland och den förskoleundervisning som äger rum i daghemmen. En motsvarande kopieringsundersökning pågår även i grundskolor och gymnasier.

Informationen används för att utveckla licenslösningarna, ta reda på mängden använt material och dess innehåll samt för att betala ut insamlade ersättningar till upphovsmän och upphovsrättsinnehavare.

Enkäten skickas i två urval, och alla kommuner är med i urvalen. Personerna som ansvarar för småbarnsfostran får en länk till enkäten från Kopiosto per e-post. Vi ber att länken förmedlas till alla arbetstagare i kommunens daghem. Till de kommuner som ingår i det senare urvalet skickas enkäten i september 2018.

Ytterligare information om enkäten och om kopieringslicenserna inom småbarnsfostran:
Licensieringschef Kirsi Salmela, Kopiosto rf, kirsi.salmela@kopiosto.fi, tfn 050 379 4533

Etiketter