Landskaps- och vårdreformen förutsätter en klarare rangordning av ändringarna i informationssystemen

En utredning på uppdrag av samarbetsforumet AKUSTI med sekretariat vid Kommunförbundet kartlade obligatoriska krav på förändringar i klient- och patientdatasystemen de närmaste åren. Slutsatsen av utredningen är att det är så gott som omöjligt att genomföra samtliga kända krav på informationssystemen i de berörda organisationerna samtidigt med landskaps- och vårdreformen. Social- och hälsovårdsorganisationernas och systemleverantörernas resurser räcker helt enkelt inte till för att möta alla de över 40 krav på förändringar i klient- och patientdatasystemen som identifierats i utredningen.
Slutsatsen av utredningen presenteras som ett förslag att man, för att trygga de ändringar landskaps- och vårdreformen kräver, borde minimera övriga obligatoriska ändringar som sker samtidigt med reformen genom en riksomfattande prioritering och bl.a. förlängda övergångsperioder. Dessutom borde man undvika ändringar i sådana datasystem som avvecklas i samband med reformen, till exempel genom att skjuta upp dem tills datasystemen ska bytas ut. Utredningen tog också fram förslag till riktlinjer för prioriteringen, för en gemensam beskrivning av situationen och för ett tätare samarbete.
Utredningen på uppdrag av AKUSTI genomfördes 12/2017–3/2018 av Salivirta & Partners Oy som analyserade konsekvenserna av gällande lagstiftning och regeringspropositioner och intervjuade nyckelpersoner i beredningen av landskapsreformen och de nuvarande social- och vårdorganisationerna, och leverantörerna av de vanligaste klient- och patientdatasystemen.  Utredningen identifierade olikheter i landskapens beredningsarbete, vilket innebär att de risker som uppdagats berör landskapen och de nuvarande social- och hälsovårdsorganisationerna på olika sätt.
Beredningen av en rangordning av ändringarna i klient- och patientdatasystemen har inletts under ledning av SHM, och till stöd för det arbetet har samarbetsforumet AKUSTI kartlagt de ansvarspersoner som förbereder datasystemen för social- och hälsovården i landskapen.

Etiketter