Tillgänglighet

Målet bättre tillgänglighet på webben

Arbetet med ny lagstiftning om tillgänglighet fortsätter. Utlåtandena om förslaget till ny tillgänglighetslagstiftning lämnades in den 1.3.2018. Över 100 utlåtanden har gjorts om förslaget, från många olika synvinklar. Också Kommunförbundet har lämnat in ett utlåtande, där vi har lyft fram frågor som är viktiga för kommunerna. Bekanta dig med utlåtandet i sin helhet (på finska).

 • Utgångspunkten och målsättningarna bra. Målet med den nya lagstiftningen, att få tillgängligare webbtjänster, är både bra och viktigt. I framtiden  flyttar alltmer tjänster och information över till webben, och det är ett måste att alla har tillgång till dessa tjänster och kan använda dem utan hinder.
   
 • Lagförslaget borde vara klarare skrivet. Lagförslag borde vara skrivna på ett sätt att alla förstår. Förslaget till tillgänglighetslagstiftning är på många sätt svårt att förstå, särskilt för de som inte är juridiskt bevandrade. Dessutom finns flera punkter i förslaget som lämnar utrymme för tolkningar, vilket inte är bra.
   
 • Kommunernas kostnader skall ersättas till fullo. Vi vill understryka att kraven som lagstiftningen medför innebär betydande kostnader för kommunerna. Kommunerna måste får ersättning vilket innebär att statsandelarna måste höjas för att täcka kostnadsökningen på 45-65 miljoner euro. Denna princip finns inskriven i regeringsprogrammet och skall följas även i detta fall.

 

Etiketter
Mattias Lindroth

Förnamn
Mattias
Efternamn
Lindroth
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2536
Mobiltelefon
+358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • utveckling av webbtjänster
 • webbtillgänglighet
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska enheten
Team
Svenska teamet
Twitterkonto