Projekt kartlägger problem med inomhusluften

Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 syftar till att få kontroll över problem med inomhusluften och att på ett övergripande sätt främja välbefinnandet under de kommande tio åren. För att utreda utgångsläget för programmet Sunda lokaler 2028 har man tillsatt projektet SisäNyt. Projektet kartlägger problem med inomhusluften i nuläget inom den privata och den offentliga sektorn samt jämför Finland med de övriga nordiska länderna. Projektet är indelat i olika arbetspaket där de ansvariga för genomförandet är Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet och Finlands Kommunförbund.

Kommunförbundet ansvarar för att kartlägga andelen offentliga byggnader där problem med inomhusluften förekommer samt för att göra en jämförelse mellan Finland och Sverige. Undersökningen genomförs i början av 2019 genom en enkät som skickas till kommunerna i Finland och Sverige. I enkäten utreds det undersökta skicket i fastigheterna och hur processerna för att lösa problemen med inomhusluft har hanterats.

THL ansvarar för koordineringen av projektet samt för att utreda mängden problem med inomhusluft och antalet personer med symptom på grund av dessa problem i bostäder, daghem och skolor.

Projektet sätter sig också in i tolkningar av hälsokonsekvenser och klassifikationer av sjukdomar i Finland och i jämförelseländerna.

Arbetshälsoinstitutet å sin sida utreder om det finns skillnader i mängden problem med inomhusluft eller i sätten att lösa dessa problem när byggnaden är privatägd, ägs av kommunen eller av staten.

De första resultaten i projektet väntas i februari 2019 och den slutliga rapporten under hösten 2019.

Projektet genomförs med finansiering från statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) vars mål är att producera information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Närmare upplysningar:

Projektet SisäNyt, Arbetshälsoinstitutet (på finska)
Programmet Terveet tilat 2028, statsrådets kansli (på finska)

Etiketter
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning