Slutspurt för avloppsfrågan i glesbygden

infografiikka jätevesien käsittelystä

Bild: Miljöministeriet

Kommunförbundet deltog i kampanjen för rent vatten i närmiljön under Avloppsveckan 16–22.4.2018. En fungerande avloppshantering är en gemensam angelägenhet för kommuninvånarna och kommunen. 

Genom att vi tar hand om vårt eget avloppsvatten bidrar vi till att ytvattnet och grundvattnet är rent, med andra ord påverkar vi till exempel badvattnets och dricksvattnets kvalitet.

Två somrar tid att sköta avloppsfrågan

Fastighetsvisa avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska bytas ut senast 31.10.2019 på grundvattenområden och inom en radie på 100 meter från närmaste sjö eller vattendrag. På andra ställen ska avloppsvattensystemet sättas i stånd senast i och med att det görs en mer omfattande reparation av fastigheten.

Uppdaterade uppgifter som gäller den egna fastigheten fås hos kommunen. Det lönar sig exempelvis att höra sig för om det kommunala avloppsnätet kommer att dras till den egna fastigheten inom den närmaste framtiden.

Läs mer om ansvar, tidsplaner och lagstiftning.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman