Programmet Våga försöka

Sök till höstens Idéraffinaderi

proton testaus

Har du identifierat ett utvecklingsprojekt i din kommunorganisation, en utmaning som man kunde försöka lösa på något helt nytt sätt? Har du eller ditt team en idé, eller början på en idé, som skulle behöva sparras för att gå vidare?

Ta med ditt team och bearbeta idén tillsammans med hjälp av metoder för experimenterande utveckling. Under hösten 2018 kommer Kommunförbundets servicedesigner att sparra ert team under fyra workshoppar där ni gör en visuell modell av ert försök, testar det med er målgrupp och får en jämförande utvärdering av försöket. Workshopparna går på finska.

Sparrning för försöken framåt

Om så önskas kan teamet få förstärkning av en sakkunnig från Kommunförbundet, KunTeko 2020 eller någon annan intressentgrupp.

Samarbetspartner

Idéraffinaderiet är en del av Kommunförbundets Kommunförbundets strategi-, prognostiserings- och utvecklingsmodell och den tillämpas för första gången under våren 2018. Idéraffinaderiet ingår i Kommunförbundets Våga försöka-program och förverkligas tillsammans med Vasa och Åbo stad.

Mer information och anmälningslänken finns här (på finska).