Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet presenteras med hjälp av informerande innehåll

Kraven i tillgänglighetsdirektivet (EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbtjänster och mobila applikationer) är rykande aktuella. Kommunerna ska kräva att service- och programproducenterna uppfyller tillgänglighetskraven före september 2018.

Kommunförbundets informationsmaterial stöder beredningen

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att säkerställa att användningen av webb- och mobilapplikationer ska gå så smidigt som möjligt oavsett de utmaningar användarens ålder och hälsotillstånd för med sig. Kommunförbundet erbjuder kommunerna informationsmaterial som underlättar planeringen och utvärderingen av att kraven uppfylls.

Aktuell information från Finansministeriet

Finansministeriets nya nyhetsbrev ger svar på knepiga frågor om direktivet. I sin aktuella översikt över Tillgänglighetskraven belyser ministeriet vem direktivets krav gäller, vilken den preciserade tidsplanen för genomförandet är och var man får tilläggsinformation. 

Nyhetsbrevet riktar sig framför allt till organisationer inom den offentliga förvaltningen, och inom dem exempelvis till utvecklare och personer som fattar ICT-beslut samt sakkunniga inom kundbetjäning och kommunikation. Nyhetsbrevet är tvåspråkigt.

Läs mer:

Bekanta dig med Kommunförbundets informationspaket om tillgänglighet

Mer information i FM:s nyhetsbrev