Att leda med kunskap

Tillsammans med EVA! Handboken om förhandsbedömning för hållbara beslut har kommit ut

EVA-opas

Kommunförbundet har gett ut handboken Evataan yhdessä!Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä som ger grunderna till förhandsbedömning i det kommunala beslutsfattandet. Handboken är en kompakt beskrivning av nyttan av förhandsbedömningar och presenterar en modell för hur man gör en sådan. Den är ett sammandrag av Kommunförbundets rekommendation från 2011 Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut och den är avsedd för både tjänsteinnehavare och beslutsfattare.

Handboken ingår i EVA-projektet. I projektet medverkar Kommunförbundet tillsammans med FCG, Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Syftet med projektet är att öka användningen av förhandsbedömningsmetoden i kommunerna och landskapen för att man i beslutsfattandet bättre än hittills ska kunna beakta främjandet av välfärd och hälsa, minskandet av ojämlikheten och kostnadseffekterna. Försöket genomförs under perioden 1.3.2018–31.12.2018.

Handboken Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä finns tillgänglig i pdf-version (på finska) i Kommunförbundets nätbokhandel.
 

Lyssna också på podcasten med EVA-tema som ingår i Kommunförbundets podcast-serie om Framtidens kommun. Gäster i studion är Soile Ridanpää-Vuolle, Birkalands koordinator för beredningen av landskaps- och vårdreformen samt Juha Huhtala, ledamot i Kuovola stadsfullmäktige. Sändningen leds av Essi Ratia, projektkoordinator vid Kommunförbundet. Vad är nyttan av förhandsbedömningar och på vilket sätt påverkar de beredningen av beslut och beslutsfattandet?

Tags
Essi Ratia

Essi Ratia

Sakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 463 7695
Ansvarsområden
  • projektet Utbildning som tjänst – tillgången och tillgängligheten till utbildning (KOPA)
  • yrkesutbildning
  • nätverket för regionstäder