Utredning om jourbehovet inom miljö- och hälsoskyddet och vattenhushållningen publicerats

På Försörjningssäkerhetscentralens, Social- och hälsovårdsministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets uppdrag utreddes jourbehovet inom miljö- och hälsoskyddet och vattenhushållningen i landskapen från början av år 2020. Utredningen genomfördes vid Kommunförbundet 1.3–31.5.2018. Utredningen har publicerats som Kommunförbundets nätpublikation och kan laddas ner här.

I utredningen föreslås att landskapets hälsoskyddsmyndighet bör vara nåbar alla veckodagar året runt, och en bestämmelse om detta bör införas i hälsoskyddslagen. Landskapet föreslås bestämma om responstiden för nåbarheten och hur nåbarheten ska ordnas. Jourverksamheten bör kunna ordnas också genom samarbete mellan landskapen. Landskapet föreslås också bestämma om jourbehovet i fråga om sakkunniga hos landskapets livsmedelstillsynsmyndighet och vattentjänster.

Nåbarheten utanför tjänstetid av sakkunniga som arbetar med översvämningsfrågor i landskapet bör ordnas via räddningsverkets jour eller genom samarbete mellan landskapen. Vid hotande översvämning eller vid översvämning finns det skäl att ålägga de sakkunniga som arbetar med översvämningsfrågor att vara i beredskap utanför tjänstetid, men i fråga om övriga situationer föreslås landskapet bestämma om behovet av nåbarhet.

Hos dammsäkerhetsmyndigheten, som kommer att koncentreras till landskapet Kajanaland, bör nåbarheten utanför tjänstetid ordnas via räddningsverkets jour. När dammsäkerheten är hotad finns det skäl att ålägga dammsäkerhetsmyndigheten att vara i beredskap utanför tjänstetid, men i fråga om övriga situationer föreslås landskapet bestämma om behovet av nåbarhet.

Etiketter
Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Mobiltelefon
+358 50 373 8499
Ansvarsområden
  • miljö- och hälsoskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedelstillsyn
  • veterinärvård
  • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
Tilläggsinformation

Työvapaalla 30.4.2020 asti