Välfärdsfrämjande börjar med delaktighet och hör ihop med säkerhet och livskraft

ennakointi_työskentely

Ljusskenet från seminariesal A 3.23 i Kommunernas hus skimrar på asfalten utanför. Decemberlandskapet är allt annat än upplyftande och julaktigt. Det finns inte en tillstymmelse till snö. Fotstegen möter vatten och grus från den till synes avlägsna köldperiodens sandning. Inne i Kommunernas hus pågår nätverksseminariet Kommunen som välfärdsfrämjare. Stämningen är allt annat än vad vädret utanför kunde antyda.

Vid seminariets inledande intervju nämner Heli Hätönen från Social- och hälsovårdsministeriet det fina lyftet för förhandsbedömningen av beslutseffekter som exempel på en framgång under det gångna året, men poängterar att detta måste kunna upprätthållas under det kommande året. Katja Palonen från Finansministeriet är å sin sida nöjd över utvecklingen av frågor kring kontaktytor.

Båda företrädarna för ministerierna delar åsikten att man under det kommande året också borde eftersträva ett mera fungerande samarbete mellan olika verksamhetsområden och i synnerhet inom välfärdsfrämjandet. Detta mål gäller enligt Hätönen och Palonen inte bara kommunerna utan också ministerierna.

Säkerhet och delaktighet hör ihop

Nätverkets arbete kring välfärden har varit mycket brett och genomgripande. Det har sagts att välfärd börjar med delaktighet och hör ihop med livskraft (Majoinen & Antila 2017). Där emellan ligger också ”säkerhet”, något som Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten vid Helsingfors stad, informerade nätverket om ur välfärdssynvinkel. Koskinen framhåller att säkerhets- och välfärdsplaneringen smidigt går hand i hand. Som en praktisk skillnad kan man se betonggrisarna som skapar säkerhet, men ersatta av vackra blomsterplanteringar skapar de välfärd.

Koskinen hänvisar också till betydelsen av delaktighet för en förbättrad säkerhetskänsla och skapar därmed en given övergång till dagens andra tema, delaktighet och samutveckling. Under höstens lopp har man i Åbo samlat in unikt material om vardagen för unga som är svåra att nå. Detta arbete presenteras av Merja Lang, servicedesigner vid Kommunförbundet.

Precis som Koskinen i sitt inlägg, lyfter också Lang fram den starka kopplingen mellan rusmedel och marginalisering. Men viktigare är ändå iakttagelsen av de ungas känsla av planlöshet som framträder bakom marginaliseringen. Ett arbete är inte heller nödvändigtvis räddningen för den unga, utan kan till och med förvärra situationen, om den unga inte vet vad han eller hon vill med sitt liv eller känner sig ensam i vardagen, säger Merja Lang.

Välfärd och livskraft i bästa sämja

Medan dagens sista ljusstrålar kämpar mot halogenlampornas skarpa sken berättar en lyskraftig duo från Lojo om hur två sektorer kan samarbeta tätt för att uppnå gemensamma mål. Katri Kalske, välfärdsdirektör och Pekka Puistosalo, direktör vid sektorn för livskraft delar arbetsrum. På seminariet delar de också podium.

Hela inlägget löper i smidig harmoni och det samma verkar gälla ledningen av Lojo. Inom uppgifterna kring livskraft beaktas välfärden dagligen. Och vice versa. Kalskes och Puistosalos presentation ger flera exempel på hur samarbetet förverkligas i praktiken och vad det kräver av de anställda. Ämnet för denna presentation tar lyssnarna säkert med sig till sina egna organisationer.

Med framförhållning mot det kommande året och årtiondet

Under höstens lopp har nätverket samlat in totalt 460 tysta signaler om välfärd och de var nu utspridda på borden i seminariesalen. Genom ett intensivt arbete framträdde småningom större rubriker och temaområden som kommer att aktualiseras inom främjandet av välfärden under det kommande årtiondet. Via rubrikerna fördjupade sig deltagarna ännu i att sammanfatta och underrubricera iakttagelserna till tätare knippen. Slutresultatet var en mängd teman samt nätverkets bedömning av vilka saker som kommer att vara viktigast ur den framtida kommuninvånarens synvinkel. Diskussionen utstrålade den iver som väcktes hos deltagarna att få fördjupa sig i materialet. Det här kommer lyckligtvis att bli möjligt genast i början av året.

 

Nätverkets årliga seminarium samlade välfärdsfrämjare från hela landet. Ett lugnt surr av röster och kollegiala träffar fyllde rummet. Sammankomsten fungerade som ett tillfälligt andningshål mitt i en av årets mest bråda månader. Förhoppningsvis begav sig nätverksmedlemmarna hemåt ivriga och motiverade av vikten av sitt eget arbete. Mitt i allt det grå hjälper framtidstro och goda exempel en att orka genom årets sista arbetsveckor. Låt julen komma – nätverket är redo inför det kommande året.

Hyvinvointiennakointi

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektin hyvinvointiennakointityöskentelyssä on syksyllä 2018 kerätty hiljaisia signaaleja ja työpajassa 11.12. näistä noin 460 havainnosta muodostettiin työskentelyteemoja keväälle. Videolla hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen Kaarinan kaupungilta

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman