Statens budget blir klar senare än normalt – prognoserna för den kommunala ekonomin skjuts också upp

Statens budgetproposition för år 2020, planen för de offentliga finanserna samt kommunekonomiprogrammet blir klara senare än vanligt i år. Regeringens budgetmangling kommer att föras i Ständerhuset den 17–18 september, enligt senaste uppgifter, och de slutliga handlingarna blir klara måndagen den 7 oktober.

Tidsplanen för budgetförhandlingarna

16.8.2019 Finansministeriets förslag till budgetproposition för år 2020 publiceras på internet

28–29.8.2019 Förhandlingar mellan ministerierna och Finansministeriet

17–18.9.2019 Regeringens budgetbehandling i Ständerhuset

7.10.2019 Statens budgetproposition för år 2020 och planen för de offentliga finanserna 2020–2023 behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde och publiceras på internet

Källa: Finansministeriet 4.6.2019

Tidsplanen innebär också att vi får vänta till början av oktober på att få uppdaterade prognoser för den kommunala ekonomin, till exempel till stöd för beredningen av nästa års budget. Till dess kan beredningen utgå från den tekniska planen för de offentliga finanserna, som gjordes upp i våras. I början av hösten kommer också Kommunförbundets webbplats att ha uppdaterat material till stöd för budgetberedningen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman