Chefekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial.

Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras år 2021 efter coronaåret

30.6.2020 Prognosen enligt kommunernas bokföring görs två gånger om året i samband med kommunekonomiprogrammetexternal link. Den senaste prognosen för kommunernas ekonomi publicerades i början av april, och dess viktigaste slutsatser har samlats i bifogade diapaket (på finska) på Kommunförbundets webbplats. I denna översikt har vi lyft fram sådana faktorer som dykt upp efter april och som påverkar kommunernas inkomst- och utgiftsprognoser och ekonomi de närmaste åren, särskilt år 2021. 

Läs hela översikten

 

Regeringsbeslut som påverkar kommunernas ekonomi år 2021

18.6.2020 Efter sommaren kommer budgeteringen att handla om beredningen av budgeten för år 2021. Även om diskussionen i år mest handlat om coronakrisens ekonomiska konsekvenser så måste vi inför budgeteringen ändå komma ihåg regeringsbesluten som gäller kommunerna. De kommer att påverka kommunernas intäkter och utgifter rekordmycket de närmaste åren.

Läs hela översikten

 

Fjärde tilläggsbudgeten i ett nötskal

18.6.2020 Regeringen anslog i sin fjärde tilläggsbudget ett stödpaket till kommunerna. Paketet uppgår till totalt 1,4 miljarder euro. Stödpaketet ska ersätta de förluster som håller på att uppstå i kommunerna och samkommunerna under 2020 till följd av coronaepidemin. Omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen är oklara men i det här skedet rör sig  konsekvensbedömningarna  kring cirka 1,9 miljarder euro år 2020 för kommunernas ekonomi. 

Läs hela översikten

Coronakrisen syns redan i vårens uppgifter om den kommunala ekonomin

2.6.2020 Statistikcentralens senaste preliminära uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi från första kvartalet år 2020 motsvarar förväntningarna. Coronaepidemin märks redan tydligt i de statistiska nyckeltalen även om den största delen av epidemins följder kommer att märkas i kommunerna under de följande kvartalen. Kommunförbundets enkät visar att epidemins konsekvenser för kommunekonomin kommer att stiga till 1,9 miljarder euro, och därtill kommer kostnaderna för sjukvårdsdistriktens försvagade ekonomi.

Läs hela översikten

Vihriäläs professorsgrupp utarbetade en exit-strategi för den ekonomiska politiken

18.5.2020 Arbetsgruppens förslag överraskar egentligen inte. Liknande förslag har framförts i ett flertal tjänstemannaanföranden och strategier. Det är dock i viss mån överraskande att också Vihriäläs rapport kopplar ett så gediget finanspolitiskt stimulanspaket till de optimala åtgärderna efter det att begränsningarna har avvecklats. Resultatet motsvarar färska ekonomiska undersökningar som visar att finanspolitisk stimulans under recessioner har en positiv inverkan på produktionsnivån.

Läs hela översikten

 

Årsklocka för den kommunala ekonomin

Årsklocka för den kommunala ekonomin

 

    Kasta också en blick på det här

    tags