Chefekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Här behandlar jag aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial.

På den här sidan har vi mina nyaste texter. Alla mina bloggar finns här, många också på svenska.

Följ mig på Twitter: @MinnaPunakallio

Nya texter

Statistiken över kommunekonomin för det tredje kvartalet blev klar – coronapandemin har inte försvagat kommunekonomin

30.11.2021 Kommunerna beslutade i mitten av november om sina skattesatser för 2022 under rätt exceptionella omständigheter i skuggan av COVID-19-pandemin. Omständigheterna är exceptionella också på grund av den förestående social- och hälsovårdsreformen. Trots dessa exceptionella faktorer var kommunernas beslut om skattesatserna för 2022 ovanligt måttfulla. Den grundläggande förklaringen är att läget i den kommunala ekonomin för 2021 och 2022 ser starkare ut än för några månader sedan. Läs hela översikten

Statens budgetproposition 2022 ökar de offentliga utgifterna

13.10.2021 Sanna Marins regering offentliggjorde i slutet av september sin proposition om statsbudgeten 2022external link. Samtidigt med budgeten publicerades också höstens kommunekonomiprogramexternal link och konjunkturöversiktenexternal link från Finansministeriets ekonomiska avdelning. Budgetpropositionen är den sista där organiseringen och finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet hör till den kommunala ekonomin. Läs hela översikten

Statistiken för de offentliga finanserna för 2020 nära rekordnivåer

25.3.2021 Statistikmyndigheterna på olika håll i världen har de senaste dagarna publicerat rikligt med statistik om den ekonomiska utvecklingen 2020. Preliminära uppgifter visar att den finländska samhällsekonomin under det första coronaåret klarade sig bättre än i många andra länder åtminstone mätt med utvecklingen hos bruttonationalprodukten. Läs hela översikten

Lokalförvaltningens statistik och prognos uppdaterades: År 2019 var gräsligt för kommunsektorn

26.1.2021 Statistikcentralen uppdaterade statistiken över nationalräkenskaperna i december. Enligt den färska statistiken ökade volymen i bruttonationalprodukten med 1,1 procent år 2019. Senast som bruttonationalprodukten ökade så här lite var åren 2012–2015. I uppdateringen preciserades också siffrorna för de offentliga finanserna, dvs. de sektorspecifika uppgifterna för staten, kommunerna och socialskyddsfonderna för 2018 och 2019. Läs hela översikten

Socialförsäkringsavgifterna för de kommunala arbetsgivarna har fastställts för år 2021

10.2.2020: Alla socialförsäkringsavgifter för de kommunala arbetsgivarna har fastställts för år 2021. I förhållande till lönesumman är socialförsäkringsavgifterna nästa år i genomsnitt 24,5 procent av lönen, vilket innebär att de totala avgifterna stiger med några tiondels decimaler jämfört med i år (24,1 % år 2020), då sjukförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften stiger. Övriga avgifter hålls i stort sett oförändrade. Läs hela sakkunnigssidan

  Kasta också en blick på det här

  Open all

  Bilder och figurer om kommunalekonomi

  Årsklocka för den kommunala ekonomin

  Årsklocka för den kommunala ekonomin

  tags