Uppdaterade preliminära statsandelsberäkningar för år 2020

Kommunförbundet har uppdaterat de preliminära kommunvisa statsandelskalkylerna för 2020 enligt Finansministeriets budgetförslag (16.8.2019).

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar (19.8.2019) kommer kommunernas statsandelar att öka med 1 124 miljoner euro (+13 %, 205 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 226 miljoner euro i statsandelar och 2 279 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 381 miljoner euro år 2019).

Enligt de preliminära kalkylerna höjs statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,10 procentenheter till 25,42 år 2020 (25,37 år 2019).

Etiketter
Sanna Lehtonen

Förnamn
Sanna
Efternamn
Lehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2079
Mobiltelefon
+358 50 575 9090
Ansvarsområden
  • statsbidrag
  • statsandelar
  • ekonomisk konsekvensbedömning
  • finansiella frågor i vårdreformen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi
Twitterkonto