Uppdaterade preliminära statsandelsberäkningar för år 2020

Kommunförbundet har uppdaterat de preliminära kommunvisa statsandelskalkylerna för 2020 enligt Finansministeriets budgetförslag (16.8.2019).

Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar (19.8.2019) kommer kommunernas statsandelar att öka med 1 124 miljoner euro (+13 %, 205 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 226 miljoner euro i statsandelar och 2 279 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 381 miljoner euro år 2019).

Enligt de preliminära kalkylerna höjs statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,10 procentenheter till 25,42 år 2020 (25,37 år 2019).

Etiketter