Annie Advisor, vinnare i Kommunförbundets Klash-tävling, stöder unga längs studievägen

Kommunförbundet har ingått ett upphandlingskontrakt med Annie Advisor Oy som med sin lösning vann utmaningen att hjälpa unga hitta studievägar i Klash-tävlingen.

Tävlingen gick ut på att finna lösningar på avbrott i studierna på andra stadiet, och hjälpa unga att hitta en studieväg och slutföra sina studier.  Unga som har problem med livshanteringen, välbefinnandet och den sociala ställningen riskerar avbryta sina studier, vilket ökar risken för marginalisering.

Annie Advisor -lösningen tar sig an det samhälleliga problemet med ny teknologi som utgår från data. Med automatiserade enkäter identifierar Annie Advisor i ett tidigt skede de studerande som har bekymmer, frågor eller behov av stöd. Mobilapplikationen hänvisar den studerande till rätt service utgående från personens behov, till exempel till studiehandledaren. När problemen upptäcks i tid har man möjlighet att förebygga en anhopning av problem som kan leda till att studierna avbryts.    

Lösningen som utvecklas tillsammans med Kommunförbundet är modulär och genomförs med öppen licens. Vinnarteamet, som specialiserat sig på utmaningar inom elevhälsan, utvecklar lösningen genom sitt startup-bolag Annie Advisor Oy. Utvecklingsarbetet och pilotförsöket genomförs under 2020–2022 vid yrkeslärosanstalten Varia i Vanda. ”Samarbetet med vinnarteamet och Varia har förlöpt i en engagerad anda”, säger Timo Reina, vice vd vid Kommunförbundet.  ”Det har varit intressant att följa det innovativa samskapandet.”

”Tack vare det långsiktiga samarbetet som inleds med Vanda stad och Kommunförbundet kommer vi att kunna fördjupa vår kunskap om verksamheten kring stödjandet av studier," säger Miska Noponen, verkställande direktör vid Annie Advisor Oy. ”Elevhälsans aktiva medverkan i utvecklingsarbetet säkerställer att lösningen på riktigt kommer att hjälpa användarna.”

Vad är Klash?

Klash är en riksomfattande innovationstävling och idégenerator, som ordnades 2019. Tävlingen går ut på att finna lösningar på problem som kommunerna specificerat. Lösningarna koncentrerar sig på att förbättra välmåendet, miljön och ekonomin.  ”Kommunförbundets mål är att vara en föregångare och plattform för utredning av omfattande samhälleliga utmaningar inom kommunsektorn. Innovationstävlingen stämmer väl överens med det målet”, säger Markus Pauni, strategi- och utvecklingsdirektör vid Kommunförbundet. 

Klash genomfördes tillsammans med samarbetspartner (FCG, Keva, KL-Kustannus, Kuntahankinnat och Kommunfinans). Lösningarna som tävlingen genererat kan användas av alla kommuner och samkommuner.

Intresserad av Annie Advisor? Följ pilotförsöket i Vanda på webbplatsen Klash.fi.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.