Barn- och ungdomsstiftelsen och Kommunförbundet utmanar kommunerna att fira läskunnigheten

Read Hour som arrangeras nu för andra gången utmanar Finland att läsa en timme den 8 september 2020. Denna gång är det särskilt kommunerna man vill få med.

Mer än var tionde ung går ut grundskolan utan den läskunnighet man behöver för att klara sig i vardagen. Enligt den senaste Pisa-undersökningen sade mer än 60 procent av pojkarna att de läste bara om de måste. Barn- och ungdomsstiftelsens Read Hour-kampanj vill ta tag i saken. Kampanjen utmanar hela Finland att läsa en timme under FN:s internationella läskunnighetsdag 8.9.2020. Med detta vill man skapa debatt om läskunnigheten, inspirera till läsande och etablera en dag som firar läsandet i Finland.

”Förra året lyckades vi slå igenom med Read Hour särskilt i sociala medier och i skolor. Vi vill också i år utmana hela Finland att läsa en timme tillsammans.  Nu bjuder vi med alla kommuner att delta i arbetet så att vi får hela landet att läsa tillsammans” säger Olli Alanen, verksamhetsledare vid Barn- och ungdomsstiftelsen.

När kommunen anmäler sitt deltagande i kampanjen får den använda den officiella kampanjloggan och deltagandet nämns på kampanjens webbplats. Webbplatswn öppnas i augusti.

”Read Hour firas under FN:s internationella läskunnighetsdag 8.9 kl. 14–15. Kommunen kan delta till exempel genom aktiv kommunikation om kampanjen och evenemang som inspirerar invånarna och kommunens personal att läsa”, säger Alanen.

”Kommunförbundet vill uppmuntra kommunerna att delta i kampanjen där man utmanar hela Finland att läsa. Undervisnings- och kulturtjänsterna, såsom biblioteken, hör till dem vars arbete för att främja läsandet har stor betydelse. Läskunnigheten är fortfarande en medborgarfärdighet som är viktig för var och en”, säger Johanna Selkee, sakkunnig inom bibliotekstjänster

Så här anmäler du dig till Read Hour

  • Fyll i formuläret på nuori.fi/ilmoittaudu/
  • Berätta kort och tydligt vilken organisation du representerar och på vilket sätt ni tänkt delta.
  • Barn- och ungdomsstiftelsen kvitterar anmälan till den kontaktpersonen som angetts.

 

Läs mer om dessa teman