Datainsamling om kommuninvånarnas delaktighet och inflytande

Vad är praxisen i kommunerna när det gäller att främja invånarnas möjligheter att delta och påverka? Detta utreder Kommunförbundets enhet för kommunutveckling, demokrati och ledarskap genom en enkät som riktar sig till kommunerna. Länken till enkäten sändes 24.7.2020 till registratorskontoren i fastlandskommunerna.

Vi ber om följande uppgifter:

  • kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka
  • invånarinitiativ och fullmäktigemotioner
  • kommunikation och interaktion

Med hjälp av enkätresultaten erbjuder Kommunförbundet kommunerna och andra som är intresserade av kommunal demokrati material för tidsjämförelser och för jämförelser mellan olika kommuner. Resultaten kommer också att utnyttjas i kommunernas utvecklingsarbete och i debatten som förs under kommunalvalet.

Resultaten redovisas bland annat på Kommunmarknaden i september och på Kommunförbundets webbsida www.kommunforbundet.fi/demokrati.

Enkätblanketten finns bifogad i pdf-format.

Rapporten från en motsvarande enkät 2018 finns på följande adress (på finska): https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/2004-osallistaako-kunta-osallistuuko-kuntalainen