Delta i Läkemedelsdagen 12.3.2020

Temat för Läkemedelsdagen 2020 är ”Läkemedlen under kontroll?”.  Målet är att uppmuntra läkemedelsanvändare till att fundera på syftet med den egna läkemedelsbehandlingen och hur den fungerar samt att sporra läkare och andra yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården till att granska sina patienters läkemedelsbehandling som en helhet och möjligheterna att stödja patienterna vid genomförandet av behandlingen. Tanken är att få social- och hälsovårdsorganisationerna att utvärdera sina processer för genomförandet av en trygg läkemedelsbehandling.

Läkemedelsdagens riksomfattande evenemang ordnas i Helsingfors stadshus den 12 mars 2020 kl. 9–12. Under samma vecka ordnas många evenemang på olika håll i Finland i samarbete med olika aktörer, bland annat apoteken och hälso- och sjukvården.

Under Läkemedelsdagens huvudevenemang offentliggörs checklistan för framgångsrik läkemedelsbehandling, LOTTA (Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista), som ger svar på åtta frågor om läkemedelsbehandling. Det är tänkt att läkemedelsanvändaren fyller i blanketten som stöd för en lyckad läkemedelsbehandling. Blanketten får fritt användas av alla och den hänvisar användaren att vid behov kontakta apoteket eller läkaren.  På evenemangets webbsida finns också annat material.

Hälsocentraler och sjukhus uppmuntras att delta i Läkemedelsdagen och utnyttja de sakkunnigas material. Vi önskar att de som ordnar evenemang anmäler evenemangen på webbsidan med början i januari.

Evenemanget Läkemedelsdagen ordnas nu för nionde gången.

Information om mediciner genom föreläsningar och tävlingar

Vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors har det ordnats evenemang under Läkemedelsdagen sedan år 2012. Firandet av Läkemedelsdagen har planerats och genomförts av en multiprofessionell arbetsgrupp.

Patienterna vid Haartmanska sjukhuset har fått information om medicinering via broschyrer, affischer och info-TV:n. Personalen har varje år erbjudits en föreläsning i sjukhusets föreläsningssal i anknytning till temat. Därtill har man ordnat avdelningstimmar och små tävlingar, bland annat Finn fem fel på läkemedelslistan.  Dagen till ära dukar man på enheterna fram ett fint kaffebord med frukost- eller eftermiddagskaffe och läckra tilltugg och samtidigt går man igenom frågor i anslutning till Läkemedelsdagens tema med hjälp av Fimeas färdiga material.

 

Etiketter