Digitaliseringsunderstödet sporrar kommunerna att samarbeta

Finansministeriets specialfinansiering för främjande av digitaliseringen i kommunerna som inleddes förra året får en fortsättning i oktober. Kommunernas ansökningar ska vara inne senast 5.10. Denna höst utdelas sammanlagt 10 miljoner euro.

Hurdana ansökningar hoppas man få denna gång? ”Statsunderstödet beviljas endast projekt där flera kommuner samarbetar. Det innebär att mer än en kommun ska stå som sökande för varje projekt”, säger Suvi Savolainen konsultativ tjänsteman vid Finansministeriet. ”Inget maximiantal sökande har angivits, så i teorin kunde alla kommuner i Finland söka tillsammans.”

I höstens ansökan märks också en coronaeffekt. ”Vi började kartlägga grunderna för ansökan utgående från kommunernas erfarenheter under pandemin”, säger Savolainen. ”Från de kommuner som tidigare beviljats understöd samlade vi in uppgifter om teman som dykt upp i den aktuella situationen och hurdana digitala projekt kommunerna borde satsa på just nu.”

Digitala utvecklingsprojekt som coronakrisen påverkat är särskilt ordnandet av distansarbetet, kommunernas digitala beslutsfattande och växelverkan med invånarna också i undantagssituationer. Även om understödet inte kan sökas för anskaffning av utrustning märks understödet i kommunens verksamhetskultur och i att de interna processerna blir allt mer flexibla. ”Digitaliseringsunderstödet är avsett för kommunens långsiktiga utveckling så det faller sig naturligt att projektet kan kopplas till kommunstrategin”, säger Savolainen.

Digitaliseringsunderstödet är en del av den riksomfattande strategin för den digitala utvecklingen. Därför har man i år uteslutit bland annat utvecklingsprojekt inom den byggda miljön och social- och hälsovård, som finansieras på annat sätt. ”Den här gången har vi lyft fram utvecklandet av kommunens tjänster inom t.ex. kultur, idrott, ungdomar och fritid”, säger Savolainen. ”Dessutom är det bra att komma ihåg att för att få digitaliseringsunderstöd måste man inte t.ex. utveckla en helt ny applikation utan projektet kan gälla effektivt utnyttjande av befintliga lösningar i kommunen.”

Mera information om digitaliseringsunderstödet: https://vm.fi/sv/kommunernas-digitaliseringsunderstod-2020.

Etiketter
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekt- och kommunikationssakkunnig
Strategienheten, Strategia yksikön projektit
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Ansvarsområden
  • Kommunikation om nya hållbara kommuner
  • nätverket för gemensamma digitala lösningar
  • kommunikation kring kommunernas digitala utveckling
  • projektet Digitalisering i det kommunala arbetet