Kommunförbundet överlämnade initiativ till undervisningsministern

Distansundervisning bör möjliggöras inom den grundläggande utbildningen för läropliktiga

Kommunförbundet överlämnade 22.9 ett initiativ till undervisningsminister Li Andersson om att möjliggöra distansundervisning inom den grundläggande utbildningen för läropliktiga. De samhälleliga utvecklingstrenderna innebär ett förändringstryck på upprätthållandet och utvecklandet av de grundläggande utbildningstjänsterna. Våren visade att den gällande lagstiftningen ur utbildningsanordnarnas synvinkel inte i tillräcklig utsträckning stöder reaktioner på undantags- och störningssituationer, om situationen förutsätter att distansundervisning tas i bruk. Enligt Kommunförbundet är det dags att grundligt utreda möjligheterna till distansundervisning inom den grundläggande utbildningen.

- Kommunerna tog sitt ansvar och lyckades väl med att ordna distansundervisning trots de utmanande förhållandena under coronavåren. Kommunerna har uttryckt sin vilja att utveckla och tillvarata digitaliseringens möjligheter inom den grundläggande utbildningen. Att tillåta distansundervisning under vissa förutsättningar ses som ett konkret sätt att göra undervisningen mångsidigare och flexiblare utan att elevens rättigheter försämras, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Vad bör fogas till lagen om grundläggande utbildning?

Utbildningen och undervisningen måste kunna följa med när samhället förändras. I egenskap av vägvisare ska den flexibelt och ändamålsenligt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför.

Kommunförbundet föreslår att man i lagen om grundläggande utbildning skriver in permanenta bestämmelser som möjliggör distansundervisning i olika undantags- och störningssituationer som avviker från normala förhållanden. Därtill bör man genom olika försök utreda fördelarna och möjligheterna med distansundervisning som en del av ordnandet av den grundläggande utbildningen. Dessutom bör man med hjälp av de uppgifter som fåtts från försöken granska hur distansundervisningen kunde fungera som en permanent del av den grundläggande utbildningen.

- Utan en mer omfattande utredning och praktiska försök granskas ärendet inte tillräckligt grundligt. Därför måste ett utredningsarbete om distansundervisningens möjligheter inledas, framhåller Terhi Päivärinta, direktör för Kommunförbundets enhet för undervisning och kultur.

Kommunförbundet föreslår att undervisnings- och kulturministeriet inleder utredningsarbetet.

 

Närmare upplysningar:

Terhi Päivärinta, direktör för undervisning och kultur, tfn 050 590 4796

Hanna Tainio, vice verkställande direktör, tfn 050 567 1624

 

Tags