Förbered dig på skyldigheterna i lagen om informationshantering och digitala tjänster

Två viktiga lagar inom offentlig förvaltning som främjar informationshantering, digitalisering och tillgänglighet har trätt i kraft. Lagen om informationshantering (906/2019) trädde i kraft i början av 2020 och redan tidigare den 1 april 2019 trädde digitjänstlagen (306/2019) i kraft.

Båda lagarna innehåller olika övergångsbestämmelser. Östra Finlands universitet arbetar med utveckling relaterad till kraven i lagen. De har gjort en färdig Excel-fil med kraven från båda lagarna samlade. Du kan ladda ned mallen på Kommunförbundets sida om informationshanteringslagen.

Dessutom har utbildningsmaterial publicerats för användning av kommunerna i eOppiva (Statens digitala inlärningsmiljö). Videorna täcker tillgänglighet, digital säkerhet och säkerhet i den digitala världen.

Kolla in utbildningarna on-line

Etiketter
Tuula Seppo

Förnamn
Tuula
Efternamn
Seppo
Sakkunnig, tjänstledig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2664
Ansvarsområden
  • Datasäkerhet
  • Informationshantering
  • Dataskydd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta