Företagarnas kommunbarometer mäter kommunernas och företagarnas samarbete – Kommunförbundet kartlägger kommunledningens synpunkter

kuntabarometri

Kommunförbundet kartlägger kommunledningens synpunkter på näringspolitiken, dess framgångar och utvecklingsområden. Enkäten är en del av Företagarna i Finlands kommunbarometer 2020.

Företagarna i Finland har med enkäten Näringspolitiska mått vartannat år frågat företagare hur väl näringspolitiken lyckats. I år har enkäten förnyats och namnet har ändrats till Företagarnas kommunbarometer. Utöver kommunledningens synpunkter kartläggs på sedvanligt vis hur företagarna upplevt samarbetet med kommunerna och synen på hur näringspolitiken lyckats på nationell, regional och kommunal nivå.

– Det är fint att få med kommunledningens synpunkter både i enkäten och i diskussionen om resultaten, säger Jarkko Huovinen, direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet.

Enkäten som riktar sig till kommunledningen skickades per e-post till kommunernas och städernas direktörer och nyckelpersoner bland de förtroendevalda.

Båda enkäternas resultat offentliggörs under Företagarna i Finland rf:s seminarium för kommunala ledare 19–20.5.2020 i Helsingfors.

Närmare upplysningar:

Jarkko Huovinen, direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet, tfn 040 531 6655, jarkko.huovinen@kommunforbundet.fi

Etiketter