Gemenskapen i kärnan för öppen källkod

Timo Väliharju. Kuva: Coss ry.
Timo Väliharju. Bild: Coss ry.

Finns det en öppen källkod utan en gemenskap? ”Det är svårt att se hur öppen källkod kunde existera utan gemenskapen”, säger Timo Väliharju vid Coss ry. ”Gemenskapen är den viktigaste beståndsdelen i källkoden. Utan gemenskapen upphör utvecklingsarbetet.”  

Väliharju har erfarenhet av detta. Som verksamhetsledare för Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus Coss ry har han arbetat med öppen källkod och utveckling av den under flera årtionden. Under den här tiden har Väliharju sett en förändring också inom den offentliga förvaltningen i fråga om förhållningssättet till öppen källkod.  

Förändringen har varit positiv. Utnyttjandet av öppen källkod betraktas inte längre som ett marginellt kompetensområde för en liten grupp experter, utan det är ett beaktansvärt alternativ vid valet av tekniska lösningar. Fördelarna med öppen källkod och möjligheterna att använda den väcker dock fortfarande osäkerhet särskilt bland de kommunala beslutsfattarna.  

Varför är det så? Är det inte klart lönsamt att införa en öppen källkod? ”Möjligheterna är betydande”, säger Väliharju, "men orsaken till osäkerheten är dels bristen på kunskap och kompetens, dels bristen på en fungerande gemenskap. Om det inte finns någon gemenskap, kan man inte få kollegial hjälp med problem som uppstår vid användningen av öppen källkod, och då lider filosofin med samskapande.”  

Hur bygger man då upp en gemenskap som utvecklar öppen källkod och säkerställer att den fungerar? Väliharju sammanfattar det så här: ”Resurser och gemensamma intressen. Om utvecklingsarbetet finansieras, har det möjlighet att framskrida. Också det att utvecklingsarbetet är viktigt för varje utvecklare är väsentligt med tanke på samhällets funktion och framtid."

Närmare upplysningar

  • Coss ry - Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus.

  • Avoinkoodi.fi. Programvara som används inom statsförvaltningen, undervisningssektorn och kommunsektorn i Finland och vars källkod har publicerats öppet.

 

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi lyfter fram kommunernas lösningar, god praxis och kommunal kompetens.

 

Etiketter