Hur kan kommunerna påverka klimatförändringen? Nu finns ett stödpaket till stöd för kommunernas klimatarbete

Kommunerna och klimatförändringen

Kommunförbundet har publicerat ett stödpaket för kommunernas klimatarbete. Paketet innehåller en video och en handbok som är avsedda att stödja kommunernas ledning och beslutsfattare för en helhetssyn och planeringen av klimatarbetet.

Publikationen ”Klimatförändringen och kommunerna – Handbok för kommunernas klimatarbete” riktar sig särskilt till kommunernas ledning och tjänsteinnehavare och har som syfte att vara en introduktion till kommunernas klimatarbete. Handboken ger en omfattande helhetsbeskrivning av kommunen som klimataktör och av hur kommunens olika sektorer kan bidra och agera.

– Det praktiska arbetet med att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den sker på lokal nivå. Kommunerna är dock olika och varje kommun utför klimatarbetet utifrån sina egna utgångspunkter. Tanken är att stödpaketet ska ge varje kommun idéer och metoder för att utveckla sitt eget klimatarbete, berättar Pauliina Jalonen, sakkunnig i klimatfrågor.

Kommunerna fattar dagligen många beslut som har direkta eller indirekta konsekvenser för klimatet. Den animerade videon på drygt två minuter ger en helhetsbild av vad kommunernas klimatarbete består av.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman