Kampanj utmanar företag att donera överflödiga datorer till skolelever för distansstudier

Distansstudierna på grund av coronaviruset har medfört en risk för ojämlikhet bland eleverna, om alla inte har tillgång till en dator för att följa undervisningen och för att göra och skicka in uppgifter. Enligt en grov uppskattning är det möjligt att tiotusentals elever i grundskolan för närvarande saknar dator. Kampanjen Kaikille kone (Dator till alla) utmanar företagen att donera bärbara datorer till elever i Finland. Kampanjen är ett samarbete mellan flera teknologiföretag och samhällsaktörer som vill främja undervisningen, och den beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Målet för kampanjen är att säkerställa jämlikt lärande för så många som möjligt i distansundervisningen som satts igång i brådskande ordning. Ingen borde få bli efter i sina studier för att den inte har någon dator.

Målet är att donera en bärbar dator till 1 000 elever, i första hand i årskurs 1–9. En del av datorerna ska särskilt styras till barn i mindre bemedlade familjer. Enligt en grov uppskattning finns det dock tiotusentals elever i grundskolan som inte har tillgång till en dator som lämpar sig för studier. Därför vädjar samarbetspartnerna i kampanjen till företag för att så många företag som möjligt snabbt ska donera fungerande bärbara datorer som de inte längre behöver. Donationer kan göras via webbplatsen kaikillekone.fi.

I kampanjen deltar ett antal teknologiföretag och samhällsaktörer i talkoanda och med frivilliga krafter. Donerade datorer förs först med DB Schenker till 3 step IT, som ordnar med datasäkerheten, och vidare till Also Finland, som installerar programvarulicenser. Datorerna förses sedan med bredbandsanslutning som doneras av Elisa. Kommunförbundet och Utbildningsstyrelsen sköter koordineringen och Posti transporterna till utbildningsanordnarna, som delar ut datorerna enligt behov till skolelever. Dessutom styr välgörenhetstjänsten Kotimaanapu datorer till elever som har det sämst ställt och som behöver särskilt stöd.

”Undervisningskoncepten i den nya situationen utvecklas hela tiden i skolor och läroanstalter på alla håll i Finland. För en del har distansstudiemedlen och metoderna varit bekanta från förut och kunnat tas i bruk snabbt, för andra tar det längre tid att övergå till de nya systemen. Personalen inom undervisningssektorn har gjort ett otroligt fint och betydelsefullt arbete i en mycket utmanande situation. För att studierna ska fortsätta smidigt behöver eleverna lämplig apparatur”, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

”När distansstudierna inleddes hade många skolor redan tillgång till eller kunde snabbt få tillgång till teknik som stöd för undervisningen. Många uttryckte ändå oro för att undervisningen skulle bli ojämlik på grund av att det saknas datorer. Genom att samla centrala aktörer kunde vi på en vecka förena våra krafter i den aktuella kampanjen. Jag utmanar nu fler företag att delta: företagens överflödiga datorer kan hjälpa tusentals elever i grundskolan att studera och lära sig”, säger Microsoft Oy: s verkställande direktör Jussi Tolvanen.

”3 step IT har varit med i kampanjen sedan den inleddes år 2015. I denna exceptionella situation var det lätt att börja utvidga kampanjen och samarbeta med Microsoft och andra teknologiföretag och samhällsaktörer, som var och en bidrar med en arbetsinsats som gagnar eleverna och lärandet. Tillsammans kan vi smidigt leverera begagnade bärbara datorer till elever som behöver dem ", säger 3 Step IT Oy: s verkställande direktör Mika Enberg.

”Över 100 000 finländska barn växer upp i en familj vars utkomst ligger under den kalkylerade fattigdomsgränsen. Nu om någonsin är det aktuellt med gemensamt ansvar för att stödja utbildningen för våra unga. Vi kan alla tillsammans se till att ingen ung person hamnar på efterkälken för att studiemedel saknas. Barnen och de unga bygger vår framtid”, säger producenten Ilkka Kalmanlehto från Kotimaanapu.

Kampanjen Kaikille kone (Dator till alla) inleddes ursprungligen år 2015 med målet att donera datorer till elever. I den nuvarande situationen med distansundervisning har kampanjen utvidgats och omfattar nu 3 Step IT Oy, Also Finland, Atea, Avalon, CGI, DB Schenker, Elisa, Kotimaanapu, Kommunförbundet, Microsoft Oy, Utbildningsstyrelsen och Posti. Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö. Dessutom stöds kampanjen av Tukikummit ry.

Närmare upplysningar:

Anne Alarotu

Kommunikationsdirektör, Microsoft Oy

0504871308, anne.alarotu(a)microsoft.com

 

Kati Lindholm

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör, 3 Step IT Oy

0405436978, kati.lindholm(a)3stepit.com

 

3 Step IT Oy: Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att agera mer ansvarsfullt. 3 step IT är ett finländskt föregångarföretag som har varit verksamt internationellt i över 20 år och specialiserat sig på hantering av IT-utrustningens livscykel. Med hjälp av vår service kan kunderna hantera finansieringen, användningen och förnyelsen av it-apparater på ett kostnadseffektivt, transparent och miljövänligt sätt. Vi är en starkt växande internationellt inriktad koncern med en omsättning på 682 miljoner euro år 2019. Vi har dotterbolag i 10 länder och cirka 400 anställda. Vårt trivsamma och moderna huvudkontor finns i Gräsviken. Mer information om oss finns på fi.3stepit.com

Kotimaanapu ger snabb hjälp till behövande överallt i Finland. Penningdonationer till Kotimaanapu styrs  via den evangelisk-lutherska kyrkans diakoniarbete till behövande oberoende av deras härkomst, religion eller politiska övertygelse. Kotimaanapu hör till Kyrktjänst rf:s tjänster. Kyrktjänst rf producerar välfärds- och utbildningstjänster och är en riksomfattande samarbets- och serviceorganisation för församlingar och kristna aktörer samt en välgörenhetsaktör. Utöver Kotimaanapu organiserar Kyrktjänst insamlingen Gemensamt ansvar och tillhandahåller välgörenhetstjänsterna Ruoka-apu.fi och Vapaaehtoistyo.fi. Kyrktjänst erbjuder utbildning för 3 500 studerande vid församlingsinstitutet Seurakuntaopisto och producerar social- och välfärdstjänster genom tjänsten Valona-hyvinvointi. Kotimaa Oy, som ägs av Kyrktjänst, är ett förlag och ett företag som står till tjänst med kommunikationsexpertis. Kyrkjänst har 412 anställda samt 318 medlemsförsamlingar och 81 medlemsorganisationer. Omsättningen år 2019 uppgick till 38,1 miljoner euro.

Microsoft är en möjliggörare av digital förändring i en tid av smarta molntjänster och intelligent apparatur. Bolagets mission är att hjälpa alla människor och organisationer runt om i världen att uppnå det som är viktigt för dem. Mer information på adressen: www.microsoft.fi och http://www.microsoft.fi/uutisia. På Twitter @MicrosoftFinland

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde med ansvar för utvecklingen av utbildningen, småbarnspedagogiken och livslångt lärande samt främjande av internationalisering.