Kommunförbundet håller sina möten på distans till slutet av april

Kommunförbundets ledningsgrupp beslutade vid sitt extraordinarie sammanträde 12.3.2020 om skärpta rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Evenemang på distans

Alla kommunförbundets möten ordnas i första hand på distans.

Kommunförbundets evenemang med fler än tio deltagare och utomstående deltagare ordnas på distans, skjuts upp eller ställs in.

Evenemang som ordnas tillsammans med andra organisationer bestäms av arrangörerna. Rekommendationen är att evenemangen ordnas på distans.

Kommunförbundets möten med färre än tio deltagare bedöms från fall till fall av deltagarna.

Kommunförbundets personal arbetar på distans

Kommunförbundet rekommenderar att personalen arbetar på distans 16.3–30.4.2020, när det inte är nödvändigt att närvara.

Kommunförbundets arbetsresor utomlands har ställts in. I mån av möjlighet ska också inrikesresor undvikas.

 

Rekommendationerna uppdateras och preciseras när situationen förändras.

Etiketter