Kommunförbundet har en ny visuell profil

Kommunförbundet har inlett det nya årtiondet med att modernisera sin visuella profil. Den nya profilen återspeglar ett Kommunförbund som tror mer på framtiden, är mer mångfacetterat, modigare och mer försöksinriktat.

Den nya profilen ska framför allt framhäva att Kommunförbundet är nära den vardag som skapas i kommunerna. Det är inte alltid lätt att förnya sig, men tillsammans kan vi göra det.

Den visuella profilen syns såväl på Kommunförbundets webbplats som på alla andra kanaler och material.

Etiketter