Kommuninvånarnas inställning till kommunerna utreds med en omfattande enkät

tutkimuskunnat

Inom den närmaste veckan får 30 500 medborgare runtom i landet ett formulär med frågor om deras uppfattning om hemkommunen och om hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande.

Enkäten är en av de mest omfattande utredningarna som kartlägger kommuninvånarnas synpunkter. Kommunförbundet har regelbundet genomfört motsvarande, och lika omfattande, invånarenkäter ända sedan 1990-talet.  De senaste invånarenkäterna genomfördes som en del av ARTTU2-forskningsprogrammet 2015 och 2017.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2020.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 36,5, säger Pekola-Sjöblom.

I enkäten deltar 43 kommuner – ett representativt urval av Finlands kommunfält

Enkäten skickas till sammanlagt 30 500 vuxna invånare enligt ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 000 personer. På urvalets storlek inverkar dels kommunstorleken, dels eventuella kommunsammanslagningar under tidigare år.

I invånarenkäten 2020 deltar 43 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland: Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Juga, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuru, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Libelits, Nivala, Nådendal, Oulainen, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Rautalampi, Reso, S:t Michel, Salo, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Enkäten skickas ut på både svenska och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Närmare upplysningar:

Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

Mer information om Invånarundersökningen 2020: www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020