Nu är det dags att stödja aktörer i din egen kommun – kampanj på sociala medier lyfter fram lokala företagare

Coronaläget har på exceptionellt kort tid ställt både kommunerna och företagen inför en ny och utmanande situation. Samtidigt har olika aktörer smidigt tagit till sig nya arbetssätt och många företagare har snabbt ställt om sin affärsverksamhet. Också kommuninvånarna har flitigt utnyttjat sina närtjänster och närområden.   

Företagarna och företagen har en nyckelroll som garanter för kommunernas livskraft. Nu om någonsin gäller det att stödja den egna kommunens aktörer.

I den kampanj på sociala medier som startar i dag uppmuntrar Kommunförbundet alla att föra fram den egna kommunens centrala aktörer och företag.

- Med hjälp av kampanjen vill vi understryka kommunernas roll när det gäller företagens verksamhetsmiljö och kommunernas och företagens betydelse för vår välfärd. Senast nu i och med coronaviruset har vi blivit medvetna om hur viktiga de olika tjänsterna är i vår vardag, säger verkställande direktör Minna Karhunen.   

Också små gärningar har stor betydelse.  Kommunförbundet utmanar alla att lyfta fram företag, företagare och aktörer i den egna kommunen på Facebook, Twitter och Instagram med hashtaggen #iminkommun #omastakunnasta.  

Etiketter