Nu är det möjligt att söka statsunderstöd för brottsförebyggande arbete i kommuner

Justitieministeriet delar ut understöd till verksamhet som syftar till att förebygga brottslighet.

Specialunderstöd för program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar och till verksamhet som förebygger våldsbejakande radikalisering kan sökas under perioden 7.1–18.2.2020.

Man kan också söka understöd för pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som begår brott och för lokalt brottsförebyggande arbete under tiden 16.1–31.3.2020.

Alla ovannämnda understöd kan sökas av kommuner och samkommuner. Speciellt önskar vi sökande från kommuner under understöd för pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som begår brott. Detta understöd kan bara sökas av kommuner eller samkommuner.

Mer information om understöden och hur man söker dem

Etiketter