Nu är det möjligt att söka statsunderstöd för brottsförebyggande arbete i kommuner

Justitieministeriet delar ut understöd till verksamhet som syftar till att förebygga brottslighet.

Specialunderstöd för program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar och till verksamhet som förebygger våldsbejakande radikalisering kan sökas under perioden 7.1–18.2.2020.

Man kan också söka understöd för pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som begår brott och för lokalt brottsförebyggande arbete under tiden 16.1–31.3.2020.

Alla ovannämnda understöd kan sökas av kommuner och samkommuner. Speciellt önskar vi sökande från kommuner under understöd för pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som begår brott. Detta understöd kan bara sökas av kommuner eller samkommuner.

Mer information om understöden och hur man söker dem

Etiketter
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi