Öppet symbolbibliotek nu i Kommunförbundets GitHub

Asemakaava, havainnekuva

För smidig digitalisering av detaljplaner finns nu ett öppet symbolbibliotek i Kommunförbundets GitHub.Symbolbiblioteket har utformats av Gispo Oy på uppdrag av Kommunförbundet.

Nedladdning och användning av symbolbiblioteket (XML) är avgiftsfritt. Det kan användas i geografiska informationssystem med öppen källkod såsom QGIS. Bibliotekets gemensamma bas och kod kan fritt delas och bearbetas.

Det öppna symbolbiblioteket är en del av samarbetet mellan teamen för Gemensamma digitala lösningar och Samhällen och markanvändning vid Kommunförbundet. Vi samlar som bäst in kommunernas observationer och erfarenheter om symbolbibliotekets användbarhet. Utifrån detta utvecklar vi biblioteket under de närmaste veckorna. Responsen kan skickas direkt till Sanna Jokela vid Gispo på adressen sanna@gispo.fi.

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi lyfter fram kommunernas lösningar, god praxis och kommunal kompetens.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.