Samordningen av klassifikationsdata i servicedatalagret suomi.fi och samkommunernas serviceklassifikation har inletts 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kommunförbundets projekt Gemensamma digitala lösningar och Kuntien Tiera samarbetar för att samordna Serviceklassifikationen för kommun och samkommun (tidigare JHS 200) serviceklassificeringar (tidigare JHS 200) och klassifikationsdata i servicedatalagret suomi.fi.

I samordningsarbetet deltar bland annat kommunala experter från olika sektorer. Arbetet följs upp av en uppföljningsgrupp som består av representanter för kommunerna.

Mappningen ska vara klar före slutet av 2020 och den publiceras då på en Interoperabilitetsplattform så att alla kommuner och samkommuner fritt kan använda den.

Mer information från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Etiketter