Sökes: Årets fullmäktigeledamot och god fullmäktigepraxis

Vuoden valtuutettu

Nu är det dags att presentera goda och nyskapande metoder i fullmäktigearbetet inför det kommande kommunalvalet och den nya fullmäktigeperioden. Under undantagsförhållandena framhävs också de förtroendevaldas insats i kommunerna. Fram med hjältarna och arbetsmyrorna!

Kommunförbundet tar emot förslag till kandidater i tävlingen Årets fullmäktigeledamot ända till den 14 augusti. Samtidigt sammanställer förbundet en kompetensram och god praxis för de förtroendevalda som inleder sitt arbete om ett år.

Tävlingen Årets ombudsman som ordnas för andra gången lyfter fram och utvecklar de förtroendevaldas arbete. I bedömningen betonas samarbetsförmåga, och stipendiet för att utveckla fullmäktigearbetet går till det kommunfullmäktige som den vinnande ledamoten företräder.

I fjol utsågs Hilkka Kemppi från Asikkala till årets fullmäktigeledamot. Asikkala kommun har använt stipendiet på 10 000 euro till utbildning av fullmäktige och samarbetsprojekt för att utveckla kommunens livskraft. Sammanlagt anmäldes 46 fullmäktige från 35 kommuner till tävlingen.

Tävlingen ger kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt kommuninvånarna och samarbetspartnerna möjlighet lyfta fram en exemplarisk fullmäktigeledamots verksamhet och framgångar. För ett år sedan nominerades kandidater av såväl enskilda kommuninvånare och kommundirektörer som tillsammans av kommunstyrelser och kommunfullmäktige.

Genom tävlingen vill Kommunförbundet lokalt och på riksplanet lyfta fram förtroendevalda som på ett exemplariskt sätt verkar för framtidsbyggandet och främjar samarbete. Samtidigt söker förbundet genom tävlingen efter uppslag för den kompetensram för förtroendevalda som förbundet håller på att bereda. Kompetensramen kan till exempel vara till nytta då kandidaterna i nästa års kommunalval bedöms.

Fullmäktigeledamöternas arbete grundar sig på långsiktigt och strategiskt tänkande samtidigt som man i rådande läge behöver förnyelseförmåga och nya lösningsmodeller. Fullmäktigeledamöterna har många praktiska möjligheter att bygga upp samarbete och ta initiativ, och dessa praktiska åtgärder vill vi nu också ta som modell för andra.

Vinnaren väljs av en expertjury som representerar mångsidig sakkunskap i kommunala frågor. Juryn består av Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen, Årets fullmäktigeledamot 2019 Hilkka Kemppi, tidigare kommunministern, riksdagsledamot Anu Vehviläinen, Vaalas kommundirektör Miira Raiskila, den yngsta medlemmen i Åbo stadsfullmäktige Alvar Euro, Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen och andra sakkunniga från Kommunförbundet.

Kandidater kan anmälas till tävlingen fram till den 14 augusti. Vinnaren offentliggörs i september på Kommunmarknaden.

Närmare upplysningar om tävlingen och anmälningsanvisningar fås på adressen www.kommunforbundet.fi/arets-fullmaktigeledamot .

 

Närmare upplysningar:

Sini Sallinen, kommunutvecklings- och forskningsdirektör, Kommunförbundet tfn 050 464 5662