Vid Kommunförbundet verkar ett kommunalt nätverk för socialt arbete för vuxna och utkomststöd

Kommunförbundet koordinerar det kommunala nätverket för socialt arbete för vuxna och utkomststöd. Nätverket sammanför anställda och chefer som arbetar med sociala tjänster för vuxna. Det går att delta i nätverkets träffar på plats i Kommunernas hus eller via kanalen Skype for Business.

Nätverket bildades 2014 och under de första åren var det stora gemensamma temat förberedelserna inför och uppföljningen av överföringen av det grundläggande utkomststödet till Folkpensionsanstalten. För närvarande behandlar nätverket uppgifterna inom det sociala arbetet för vuxna ur ett brett perspektiv. Diskussionerna går ut på aktuella teman, gästföreläsare underbygger dem och god praxis som tagits fram i kommunerna delas. Träffarna sätter fokus på arbete i nätverk och utveckling av det sociala arbetet för vuxna. Nätverksmedlemmarna kan påverka träffarnas innehåll. Under våren 2019 träffas nätverket två gånger under bland annat följande teman: samarbetsmodeller för Folkpensionsanstalten och kommunerna, social rapportering, verksamhet med erfarenhetsexperter och en utredning om det sociala arbetet i framtiden.

Nätverkets sändlista omfattar över 300 personer. Om du vill gå med i nätverket, meddela Ellen Vogt, sakkunnig, ellen.vogt@kommunforbundet.fi.

Etiketter