Coronakrisen satte spår i sjukvårdsdistriktens resultat för 2020

Konsekvenserna av coronaepidemin syns i utfallet för sjukvårdsdistriktens ekonomi och prestationer för 2020. Detta framgår av sjukvårdsdistriktens årsöversikt som Kommunförbundet har publicerat.  

Efterfrågan på specialiserad sjukvård minskade i januari–december 2020 klart från föregående år. Antalet remisser hos sjukvårdsdistrikten minskade med hela 7,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. 

I undantagsförhållandena senarelades icke-brådskande vård och de kirurgiska ingreppen vid sjukhusen minskade med sammanlagt 7,6 procent jämfört med året innan.  

Till exempel minskade ledprotesoperationerna med 4,8 procent och starroperationerna med sammanlagt 14 procent. Vid slutet av 2020 var sjukhusens enskilda vårdköer längst till dessa åtgärder.

Även vårdperioderna vid sjukhusen var 8,3 procent färre än året innan. Antalet första besök på sjukhus minskade med 8,5 procent, men det totala antalet besök hölls på 2019 års nivå. 

Antalet förlossningar ökade inom specialupptagningsområdena för Helsingfors universitetssjukhus, Kuopio universitetssjukhus och Uleåborgs universitetssjukhus. Vart tredje barn föddes i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På riksnivå var antalet förlossningar dock 0,4 procent mindre än 2019.

Staten kompenserar för extra kostnader och inkomstbortfall till följd av undantagsförhållandena 

Sjukvårdsdistriktens verksamhetskostnader ökade 2020 med sammanlagt 3,6 procent jämfört med året innan. Kostnadsökningen påverkades i synnerhet av åtgärderna för beredskapen för coronapandemin.

Den minskade efterfrågan och framskjutningen av icke-brådskande vård minskade sjukvårdsdistriktens verksamhetsintäkter. Staten beviljade sjukvårdsdistrikten sammanlagt 600 miljoner euro i kompensation för kostnaderna för undantagsförhållandena. Till följd av detta ökade verksamhetsinkomsterna jämfört med året innan - med sammanlagt 3,6 procent.  

Boksluten visade underskott i åtta sjukvårdsdistrikt – underskottet uppgick till sammanlagt 70 miljoner euro. 

Läs sammandraget om sjukvårdsdistriktens efterfrågan, produktion, ekonomi och resurser för januari–december 2020

Läs mer om sjukvårdsdistriktens delårs- och årsöversikter här 

 

Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Informationsplanerare
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Ansvarsområden
  • statistik inom social- och hälsovården
  • sjukvårdsdistriktens och de största kommunernas delårs- och årsöversikter