Finlands Kommundirektörer rf valde ny styrelse för år 2022

Årsmötet för Finlands Kommundirektörer rf valde ny styrelse för år 2022 i Jyväskylä 5.11.2021. Till ordförande för styrelsen valdes kommundirektör Rinna Ikola-Norrbacka från Asikkala och till vice ordförande kommundirektör i Tuomas Lohi från Kempele. Till verksamhetsgranskare valdes Ari Sopanen (Kaavi) och Vesa Lakaniemi (Euraåminne) och till ersättare för dem Petri Koivula (Padasjoki) och Jari Kesäniemi (Forssa)

Styrelseledamöter (personlig ersättare inom parentes)  

MELLERSTA FINLAND, SÖDRA KARELEN, SÖDRA SAVOLAX

Harri Anttila, Rautjärvi

(Helena Vuopionperä-Kovanen, Toivakka)

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN, NORRA ÖSTERBOTTEN, LAPPLAND

(Tuomas Lohi, Kempele)

(Laura Enbuska-Mäki, Muonio)

PÄIJÄNNE-TAVASTLAND, EGENTLIGA TAVASTLAND OCH KYMMENEDALEN

Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

(Kalle Larsson, Tammela)

NORRA KARELEN, NORRA SAVOLAX, KAJANALAND

Jarmo Pirhonen, Kuopio

(Pekka Hirvonen, Kides)

BIRKALAND

Antti Peltola, Ackas

(Annu Kuusisto, Urjala)

SATAKUNTA, SÖDRA ÖSTERBOTTEN, ÖSTERBOTTEN

(Vesa Koivunen, Alajärvi)

(Mikko Löfbacka, Ulvsby)

NYLAND

Jukka-Pekka Ujula, Borgå

(Tuija Telén, Högfors)

EGENTLIGA FINLAND

Seija Österberg, Virmo

(Vesa Rantala, Tövsala)

SVENSKSPRÅKIGA KOMMUNER

Mikael Grannas, Sibbo

(Erika Strandberg, Kimitoön)

Närmare upplysningar

Ordförande Rinna Ikola-Norrbacka, p. 044 778 0210 
Vice ordförande Tuomas Lohi, p. 0500 688 594
Assistent Outi Tuuri, Kommunförbundet p. 05066731