Kommunförbundet blir huvudsamarbetspart för DigiOne

I november 2020 offentliggjordes att Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo och Uleåborg samt Kuntien Tiera inlett samarbete inom ramen för DigiOne. Nu ansluter sig även Lahtis och Jyväskylä till projektet. Målet med DigiOne är att skapa en nationell, digital serviceplattform där tjänsterna inom utbildning och lärande samlas.

Nationellt är detta ett betydande projekt, då kommunerna som är med täcker 25 % av Finlands befolkning. Utgångspunkten är att även alla andra intresserade kommuner ska kunna ansluta sig i ett senare skede. Med samarbetet strävar vi efter att sprida information om DigiOne till kommunerna och att hitta nationella samarbets- och påverkansmöjligheter samt att skapa samarbetsnätverk.

I DigiOne är eleven och studerande i centrum. Projektets målsättning är att stöda lärande och välmående. Detta konkretiseras genom att skapa högklassiga och kostnadseffektiva tjänster för utbildningen. I projektet byggs en digital serviceplattform och ett ekosystem som baserar sig på plattformsekonomi. Plattformen möjliggör samarbete och växelverkan mellan ekosystemets aktörer genom tjänster och data som samlas i ekosystemet. I den digitala plattformen integreras tjänster som behövs inom utbildning och undervisning till en lättanvänd helhet.

Projektet fortsätter till slutet av år 2023 och under den tiden utvecklas tjänster för grundläggande utbildning och gymnasier. I den digitala plattformens planering och utformning ska även småbarnspedagogiken och yrkesutbildningen tas i beaktande, så att de kan anslutas med i DigiOne. Utgångspunkten är att i DigiOne serviceplattformen ska alla intresserade kunna ansluta sig i olika etapper, såväl utbildningsanordnare, kommersiella serviceleverantörer som andra aktörer inom utbildningssektorn. Kommunförbundets viktiga roll är att genom sina starka nätverk få med alla kommuner i det gemensamma ekosystemet.

För mer information: 

DigiOne projektledare  
Kirsi Lehto 
tfn 050 314 2815 

Projektägare och ansvarig ledare DigiOne styrgruppens ordförande
Ilkka Kalo 
tfn 040 707 1115  

Finlands Kommunförbund rf, vice verkställande direktör 
Hanna Tainio 
tfn 050 567 1624 
 

 

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe