Kommunförbundets nätverk får nyckelroll i intressebevaknings- och utvecklingsarbetet

Kommunförbundets nätverk kommer att utnyttjas i allt större utsträckning bland annat i intressebevakningsarbetet.

– Vi kommer inte bara att utnyttja kommunernas synpunkter eller höra dem, utan idén är att tillsammans bereda kommunfältets synpunkter och utlåtanden samt att gemensamt påverka kommunernas verksamhetsmiljö, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunernas behov skiljer sig åt och vi måste vara lyhörda för dem. Exempelvis planeras servicemodellerna för sysselsättning och de framtida strukturerna inom den grundläggande utbildningen redan från början tillsammans med sakkunniga från kommunerna.

Alla kommuner i Finland hör till något av Kommunförbundets kommunnätverk.

Nyligen utvidgades det nätverk av kranskommuner som samordnas av Kommunförbundet betydligt, då Helsingforsregionens kranskommuner, dvs. de så kallade KUUMA-kommunerna, och sex andra kommuner från olika håll i landet anslöt sig. (linkki mukaan)

Kommunförbundets kommunnätverk är:

  1. De stora städerna, dvs.

    1. Sixpack, dvs. de sex största städerna samt
    2. andra stora städer och landskapscentrum
  2. Regionstäder
  3. Kranskommuner
  4. Små kommuner
  5. Svensk- och tvåspråkiga kommuner

Kommunförbundet koordinerar också många sektor- och funktionsspecifika nätverk. Nätverksarbetet stärker växelverkan mellan kommunerna och Kommunförbundet, sprider kunskap och bereder frågor som gäller kommunernas intressebevakning och utveckling. I centrum för nätverksarbetet står till exempel nätverken för de kommunala beslutsfattarna.