Finansministeriet, Kommunförbundet och HEUNI informerar

Ny guide hjälper att beakta riskerna i samband med arbetsrelaterat utnyttjande vid inhemsk offentlig upphandling

Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) har på uppdrag av finansministeriet författat en guide, Arbetskraftsexploatering och offentliga upphandlingar, till stöd för de upphandlande enheterna. Upphandlande enheter är till exempel staten och kommunerna, och de iakttar upphandlingslagen i sin upphandlingsverksamhet. Guiden har utarbetats i samband med programmet Offentlig upphandling och genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling.

    

- Genom att trygga arbetstagarnas rättigheter ökar vi arbetstagarnas välbefinnande och förbättrar ansvarsfulla företags och organisationers ställning. Det är nödvändigt att kränkningar av arbetstagarnas rättigheter förhindras också i samband med offentlig upphandling. Det kräver kompetens av de upphandlande enheterna, och denna guide ger viktigt stöd för det, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Guiden berättar om fall med utnyttjande och människohandel och den ger anvisningar om hur man ska gå till väga om man misstänker att arbetsrelaterat utnyttjande förekommer vid inhemska upphandlingar. Guiden föreslår dessutom åtgärder som förebygger utnyttjande i olika skeden av upphandlingen. Finländska upphandlande enheter har möjlighet att agera vägvisare, eftersom motsvarande anvisningar om att bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande i Europa inte funnits tidigare.

Arbetsrelaterat utnyttjande förekommer också i Finland

I Finland är det särskilt viktigt att bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel vid upphandling inom riskbranscher, såsom städ-, byggnads- och restaurangbranschen. På detta sätt kan upphandlande enheter förebygga missbruk och brott samt främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande principer i arbetslivet. Dessutom kan man förbättra rättvis konkurrens, jämlikhet och likabehandling av företagen samt säkerställa lagenliga arbetsförhållanden för alla.

- Det är viktigt att de som genomför upphandlingar i praktiken erbjuds konkreta hjälpmedel för upphandlingsprocesserna. Här behövs också ett intensivare samarbete mellan olika myndigheter så att de upphandlande enheterna inte hamnar att dryfta dessa frågor ensamma, betonar Vanda stads upphandlingsdirektör Tiina Ekholm.

I Finland har man identifierat fall av arbetsrelaterat utnyttjande, t.ex. lönedumpning, dåliga arbetsförhållanden, ocker och människohandel. Det är svårt att identifiera fallen, och offren för utnyttjande vet inte alltid att de är föremål för utnyttjande eller så vill de inte föra fram sina problem. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna har förekommit särskilt i underleverantörskedjorna, som är svåra att övervaka.

- Det är viktigt att vara medveten om att problemen inte enbart gäller globala upphandlingar. De upphandlande enheterna bekämpar utnyttjande bland annat genom att förtydliga rollerna, precisera skyldigheterna och utveckla tillsynen. Jag hoppas att guiden uppmuntrar upphandlande enheter att sätta sig in i sina egna underleverantörskedjor och hjälper dem att se djupare än till ytan, säger Anni Lietonen, forskare vid HEUNI.

Mer information om socialt hållbar upphandling vid nästa års webbseminarier

Guiden har publicerats på webben på finska, svenska och engelska, och den kan laddas ner gratis på HEUNI:s och Offentlig upphandlings webbplatser. Tryckta versioner fås från HEUNI.

Finansministeriet, HEUNI och Hansel ordnar webbseminarier om socialt hållbar upphandling nästa år. Webbseminarierna baserar sig på guiden om arbetsrelaterat utnyttjande och offentlig upphandling samt på de gemensamma minimimål för ansvar som blir klara i slutet av året. Webbseminarierna ordnas den 18 januari och den 10 februari.

Ytterligare information

  • Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi
  • Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530283, lauri.finer(at)gov.fi
  • Anni Lietonen, forskare, HEUNI, tfn 050 411 67, anni.lietonen(at)om.fi
  • Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi

 

Läs mer

Guide

Guiden Arbetskraftsexploatering och offentliga upphandlingar
HEUNI

Samarbetsforumet för offentlig upphandling 

Samarbetsforumets webbplats

Läs mer om dessa teman