Serien Digitalisering i det kommunala arbetet inleddes med en beskrivning av den digitala hälso- och sjukvårdstjänsten Hälsobyn

Kommunförbundets och KT:s gemensamma serie ”Digitalisering i det kommunala arbetet” inleddes med den första fallstudien av förändringarna i arbetslivet i kommunsektorn. Den digitala hälsotjänsten Hälsobyn som utvecklats i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten förankrar digital vård i såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens vardag.

Rutinerna vid mottagningarna genomgår omvälvande förändringar, mänskligt bemötande hittar nya former och möjligheterna att utnyttja hälsodata förbättras ytterligare. Patienterna förstår redan att kräva digitala tjänster, samtidigt som en del anställda i branschen fortfarande söker efter naturliga sätt att göra digitaliseringen till en del av patientarbetet. Den digitala vården väcker både rädsla och intresse hos vardera parten; tjänsten Hälsobyn som utvecklas regionalt och nationellt är ett paradexempel inom reformen av hälso- och sjukvården, även på internationell nivå.

Hurdana observationer har gjorts hittills om utvecklingsarbetet kring den digitala vården och vart är arbetet på väg? Välkommen att bekanta dig med fallstudien på webbsidan för Digitalisering i det kommunala arbetet.

Med hjälp av serien Digitalisering i det kommunala arbetet och de insiktsfulla fallstudierna som publiceras varje månad kan man fördjupa sin förståelse för förändringarna i arbetet. I början av hösten 2021 startas också den finskspråkiga poddsändningen Digiä kuntatyössä, där aktuella teman inom förändringarna i arbetslivet diskuteras tillsammans med Kommunförbundet, KT och digitala utvecklare inom kommunsektorn.

Digiä kuntatyössä

Digitalisering i kommunera - digitalisering och nya arbetssätt

Arbetet ändras i kommunerna. Vilka kompetenser behövs för att svara på utmaningarna?

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman