Serien Digitalisering i det kommunala arbetet inleddes med en beskrivning av den digitala hälso- och sjukvårdstjänsten Hälsobyn

Kommunförbundets och KT:s gemensamma serie ”Digitalisering i det kommunala arbetet” inleddes med den första fallstudien av förändringarna i arbetslivet i kommunsektorn. Den digitala hälsotjänsten Hälsobyn som utvecklats i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten förankrar digital vård i såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens vardag.

Rutinerna vid mottagningarna genomgår omvälvande förändringar, mänskligt bemötande hittar nya former och möjligheterna att utnyttja hälsodata förbättras ytterligare. Patienterna förstår redan att kräva digitala tjänster, samtidigt som en del anställda i branschen fortfarande söker efter naturliga sätt att göra digitaliseringen till en del av patientarbetet. Den digitala vården väcker både rädsla och intresse hos vardera parten; tjänsten Hälsobyn som utvecklas regionalt och nationellt är ett paradexempel inom reformen av hälso- och sjukvården, även på internationell nivå.

Hurdana observationer har gjorts hittills om utvecklingsarbetet kring den digitala vården och vart är arbetet på väg? Välkommen att bekanta dig med fallstudien på webbsidan för Digitalisering i det kommunala arbetet.

Med hjälp av serien Digitalisering i det kommunala arbetet och de insiktsfulla fallstudierna som publiceras varje månad kan man fördjupa sin förståelse för förändringarna i arbetet. I början av hösten 2021 startas också den finskspråkiga poddsändningen Digiä kuntatyössä, där aktuella teman inom förändringarna i arbetslivet diskuteras tillsammans med Kommunförbundet, KT och digitala utvecklare inom kommunsektorn.

Digiä kuntatyössä

Digitalisering i kommunera - digitalisering och nya arbetssätt

Arbetet ändras i kommunerna. Vilka kompetenser behövs för att svara på utmaningarna?

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.